Saavutettavuuskonsultointi

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalista esteettömyyttä, jossa verkkopalveluissa huomioidaan toiminta-, oppimis-, ja näkökyvyn rajoitteet. Saavutettavuus lisää verkkopalvelusi kokonaiskäytettävyyttä ja edistää yhdenvertaisia palveluita kaikille. Palveluihimme kuuluvat alkukartoituksen ja koulutuksen lisäksi myös saavutettavuuden tekniset toteutukset.

1. Alkukartoitus verkkopalvelusi saavutettavuudesta

Andersin saavutettavuusraportti sisältää kattavan määrän testausta, mutta käytössä oleva aika kohdistetaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa verkkopalvelun tärkeimpiin osa-alueisiin. Sisällytämme raporttiin verkkosivustosi eri osa-alueiden korjauttamisen hinta-arvion ja asiantuntijamme priorisoivat löydökset, jotta sinä voit keskittyä tekemään järkeviä päätöksiä raporttimme pohjalta.

Omien sivujesi saavutettavuutta voi testata myös netistä löytyvien työkalujen avulla. Työkalut tukevat testaamista, mutta siihen liittyy myös paljon manuaalista työtä, kuten sivuston tai palvelun käyttöä puhtaasti näppäimistön avulla. Noin viidesosa on työkalujen tuottaman analyysin listausta ja sen läpikäyntiä. Loppuosa on sivuston tai palvelun käyttöä ja systemaattista läpikäymistä käsin. Ammattilaisten testaamana saat saavutettavuuden selvityksen lisäksi kuitenkin asiantuntija-analyysin sekä suositukset toimenpiteisiin ja säästät aikasi oleelliseen. 
Lisää saavutettavuuden testauksesta ja vinkkejä löydät blogistamme.

2. Saavutettavuuden tekninen toteutus 

Toteutamme asiakkaan verkkopalvelulle saavutettavuuden teknisen toteutuksen, joko muokkaamalla olemassa olevaa verkkopalvelua tai rakentamalla kokonaan uuden. Kehitystyössä huomioimme saavutettavuusdirektiivin sekä WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) saavutettavuusohjeiston määrittelemät vaatimukset.

Kun verkkopalvelu on toteutettu laadukkaalla koodilla ja saavutettavuus on huomioitu, palvelua on mahdollista käyttää päätelaitteesta ja apulaitteista riippumatta. Saavutettavuuden teknisen toteutuksen jälkeen sivua voi käyttää pelkästään näppäimistön tai ruudunlukuohjelman avulla ja mobiililaitteessa apusovelluksen avulla, jolloin kosketusnäyttöä voi käyttää myös näkövammaiset.

3. Saavutettavuuden koulutus

Tarjoamme saavutettavuusdirektiivin soveltamisen koulutusta, jolloin asiakasyrityksen työntekijät, erityisesti sisällöntuottajat, perehdytetään direktiivin vaatimuksiin. Koulutuksen jälkeen työntekijät ymmärtävät, mitä verkon estettöömyydellä tarkoitetaan ja kuinka verkkosivuja kannattaa jatkossa muokata niin, että kaikki käyttäjäryhmät huomioidaan. 

Tyypillisesti samat saavutettavuuden esteet toistuvat sivustolla. Esimerkiksi kontrastiin liittyvien löydöksien osalta tyypillisesti riittää, kun sisällöntuottajille pystytään esittelemään kattava otanta erityyppisistä tilanteista, missä palvelun kontrastit eivät saavuta riittävää suhdetta. Koulutuksemme on hyvin käytännönläheinen ja hyödynnämme konkreettisia esimerkkejä. Koulutukseen osallistujat saavat selkeät ohjeet, jotka auttavat direktiviin soveltamisessa itsenäisesti. 

Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuusdirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö velvoittavat julkisen hallinnon organisaatiot muokkaamaan digitaaliset palvelunsa saavutettaviksi.

Valtakunnallisen vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen lähteiden perusteella verkon esteettömyyden piirissä on yli miljoona suomalaista, eli liki 20 prosenttia Suomen väestöstä. Laki saavutettavuusdirektiivistä astui voimaan 1.4.2019 ja vaatimusten soveltaminen aloitetaan porrastetusti 23.9.2019.

Saavutettavuudella pyritään muokkaamaan viranomaisten verkkosivustot, mobiilisovellukset ja niiden sisällöt sellaisiksi, että niitä voi käyttää kuka tahansa. Direktiivi edistää tasavertaisuutta sekä kaikkien mahdollisuutta toimia enenevissä määrin digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 

Saavutettavuusdirektiivi koskee kaikkia julkisen hallinnon organisaatioita, sekä yrityksiä ja järjestöjä, jotka ovat julkisen hallinnon omistuksessa tai saavat taloudellista tukea valtiolta.

Toimialaesimerkkejä:

  • valtion viranomaiset ja liikelaitokset (esim. ministeriöt ja virastot)
  • kunnalliset viranomaiset mukaan lukien liikelaitokset ja koulut
  • osa eduskunnan virastoista ja Tasavallan presidentin kanslia
  • julkisoikeudelliset yhdistykset  siltä osin kun ne hoitavat julkista hallintotehtävää
  • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (esim. Kela)
  • yliopistot, yliopistolain (558/2009) pykälässä tarkoitetut
  • ammattikorkeakoulut, ammattikorkeakoululaissa (932/2014) säädetyt
  • ortodoksinen kirkko ja ortodoksiset seurakunnat
  • lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yhtiöt (esim. katsastuskonttorit, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt) (Lähde)

Saavutettavuusdirektiivin neljä pääteemaa

Pääteemat on rakennettu ratkomaan seuraavia haasteita:

Havaittavuus

Direktiivi tarkastelee sivuston sisällön soveltuvuutta erilaisiin esittämistapoihin eli mm. voiko mediasisällön saada tekstiksi, voiko tekstin saada puheeksi ja onko palvelun oleellinen sisältö saavutettavissa.

Hallittavuus

Keskittyy palvelun tai sivuston loogiseen järjestykseen ja helppoihin siirtymiin eri osa-alueiden välillä, mikä todennetaan mm. käymällä sivuston sisältöä läpi pelkästään näppäimistön avulla.

Ymmärrettävyys

Keskitytään erityisesti selkeään, ymmärrettävään ja riittävän tiiviiseen sisällöntuottoon.

Toimintavarmuus

Paneudutaan erityisesti käytettyjen teknologioiden hyvien käytäntöjen seuraamiseen ja toimiseen erilaisilla alustoilla.

Kiinnostuitko saavutettavuudesta?

Ota yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan konsultointiin, jossa kartoitamme yrityksesi tarpeet.

Riku Voipio

Riku Voipio

People & Business Development Director

riku@anders.com

+358 50 576 8899