YDINJÄRJESTELMÄT JA PROSESSIT

Älykkäiden prosessien avulla virtaviivaistetaan liiketoimintaa ja automatisoidaan manuaalisia työnvaiheita. Tehostamalla yrityksen  ydinjärjestelmiä ja liiketoiminnan prosesseja, voidaan keskittyä oikeisiin asioihin ja luoda kilpailuetua. Ratkaisumme nostavat liiketoimintasi seuraavalle tasolle.
Home / Palvelut / Ydinjarjestelmat ja Prosessit

OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT

Ymmärrämme yrityksen taustajärjestelmien merkityksen ja yhdessä kumppaniemme kautta tehostamme liiketoiminnan ydinprosessit. Meillä on vahva osaaminen saatavienhallintajärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä kattava ymmärrys asiakkaan operatiivisesta liiketoiminnasta aina rajapintaintegraatioihin. Saatavienhallinnan automatisoinnilla voidaan välttää inhimillisiä virheitä ja keskittää toimenpiteitä manuaalisten työvaiheiden sijaan kehitystyöhön.

PROSESSIEN AUTOMATISOINTI

Yrityksen ydinprosesseihin kuuluu muun muassa osto-, ja tilausten käsittely, laskutus, dokumenttien hallinta ja asiakaspalvelu. Digitaalisen kehityksen ensi askeleena on usein yrityksen sisäisten prosessien kehitys. Löytämällä arvoa tuottamattomat prosessit organisaatiossa, parannetaan palvelujen laatua. Digitaalisilla työkaluilla voidaan automatisoida useita työvaiheita.

Anders tarjoaa kokonaisvaltaista asiantuntijuutta sisäisten prosessien arviointiin ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Digitalisaation mahdollisuuksia kannattaa arvioida kokonaisuutena ja pohtia esimerkiksi integraation kautta työkalujen yhdistämistä ja sitä kautta prosessien automatisointia.

KONEOPPIMINEN

Koneoppimisen perustana on, kun kone ohjelmoidaan parantamaan suorituskykyään itsenäisesti oppimalla datasta, ilman erillisiä toimintaohjeita. Koneoppimista hyödynnetään jo valtavasti asiakaskäyttäytymisen ennustamisessa, esimerkiksi verkkokaupoissa käytetään kohdennettua palvelutarjontaa, joka ennustaa ostokäyttäytymistä sivu-, tai ostohistorian perusteella.

Olemme olleet mukana useissa koneoppimisen projekteissa ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti. Teemme projekteja myös yhteistyössä IBM Watsonin kanssa.

PILVIPALVELUT

Pilvipalvelut mahdollistavat järjestelmien tehokkaan hallinnan, joustavan kehityksen ja kustannustehokkaan liiketoiminnan. Pilvi onkin mukana useimmissa digitalisaatioprojekteissa, kun olemassa olevia järjestelmiä siirretään pilvialustoille tai uudet rakennetaan suoraan palveluna. Erilaisille hybridiratkaisuillekin on nykypäivänä myös kysyntää.

Meiltä löytyy osaamista erilaisiin pilvi-ja tietoturvapalveluihin. Me konsultoimme, koulutamme, huolehdimme pilviarkkitehtuurin suunnittelusta ja pilvialustaan siirtymisestä sekä jatkuvasta kehityksestä tai ylläpidosta.

References

KIINNOSTUITKO MEISTÄ?

Ota yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan konsultointiin, jossa kartoitamme yrityksesi tarpeet.

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE