Tietovirtojen hallinta

Siirryttäessä 2020 vuosikymmenelle, on yrityksien datan määrä massiivinen sekä täynnä erilaisia informaatiovirtoja. Meidän ydinosaamistamme on ulkoisten datalähteiden integroiminen osaksi liiketoiminnan nykyisiä palveluita ja tiedon hyödyntäminen uusissa palvelukonsepteissa. Tuemme asiakkaidemme olemassa olevan datan rikastamista, hallinnassa, analysoinnissa ja visualisoinnissa.

Esineiden internet (IoT)

Esineiden internetistä (IoT = Internet of Things) puhutaan kun fyysiset laitteet liitetään verkkoon sensoreilla. IoT-laitteita kutsutaan tuttavallisemmin älylaitteiksi, jotka voivat olla esimerkiksi aktiivisuusrannekkeita, älykkäitä kodinlaitteita tai ympäristöön liittyviä sensoreita, esimerkiksi hiilidioksipäästöjen tai katuvalojen mittausta varten. Älylaitteet tuottavat käyttäjälleen arvokasta ja uudenlaista tietoa, jota hyödyntämällä voidaan parantaa olemassa olevaa palvelua tai luoda uusia. 

Vahvuutemme on organisaatioiden taustajärjestelmien ja ydinprosessien ymmärtämisessä sekä datanhallinnassa. Meillä on kokemusta IoT-alustojen rakentamiseen ja järjestelmäintegraatioihin. Olemme apuna myös datan hallinnassa ja uusien älykkäiden palveluiden innovoinnissa. 

Avoin data

Avoin data on julkishallinnon, organisaatioiden tai yritysten julkista tietoa, joka on kaikille saatavilla vapaasti. Tieto voi olla esimerkiksi tilastoja, karttoja, videoita tai 3D-malleja ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi oman tai ulkopuolisen liiketoiminnan palveluiden kehittämisessä. Suomea pidetään edistyksellisenä avoimen data osalta. 

Olemme auttaneet rakentamaan avoimeen dataan perustuvia ratkaisuja niin datan visualisoinninm fyysisten palveluiden saatavuuden kuin työturvallisuudenkin alueilla. Pystymme rakentamaan avoimia tietoalustoja sekä hyödyntämään jo olemassa olevia alustoja uusien ratkaisujen toteuttamisessa. Kerro meille ideasi, me osaamme laittaa avoimen datan töihin!

Paikkatietojärjestelmät

Paikkatietojärjestelmiä (GIS = Geographic Information System) tarvitaan, kun halutaan esittää ja hallita maantieteellistä dataa. GIS-järjestelmien avulla luodaan todella visuaalisia ja käyttäjäystävällisiä verkkopalveluita, esimerkiksi alueellisten palveluiden tai luontoreittien havainnointiin. Paikkatiedon visualisointi on avuksi, kun liiketoiminnassa on alueellisia vaihteluita.

Meillä on kokemusta useista eri tason paikkatietojärjestelmäprojektista. GIS-teknologiat mahdollistavat tiedon tallentamisen, analysoinnin, visualisoinnin tai paikkatiedon tuottamisen verkkopalvelun käyttäjille.

Hakukoneratkaisut

Hakutoiminnon lisääminen osaksi verkkopalvelua lisää käytettävyyttä ja parantaa loppukäyttäjän käyttökokemusta. Hakukoneratkaisut auttavat hallitsemaan sisäisiä tietovirtoja, ja niiden avulla käyttäjä voi etsiä helposti haluamansa tiedot verkkopalvelusta. Hakutoimintoja voidaan hyödyntää esimerkiksi tietokannoissa, intranetissä, sähköpostissa ja dokumentinhallintajärjestelmissä.  

Andersilla on ElasticSearch hakukonesertifioitu henkilöstö ja meillä on kokemusta myös erilaisista räätälöidyistä hakukoneratkaisuista. Hakukoneratkaisut ovat muokattavissa hyvin erilaisiin käyttötarpeisiin ja ne skaalautuvat helposti vaihteleviin tietomääriin.

Kiinnostuitko ratkaisuistamme?

Varaa aika maksuttomaan konsultointiin! Meiltä saat uusia ideoita ja löydämme Sinulle ratkaisun.

Pekka Pulkkinen

Pekka Pulkkinen

Sales Director

pekka@anders.com

+358 50 3112188