Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilussa hyödynnetään käyttäjien kokemuksia ja näkökulmia, jotta voidaan luoda entistä toimivimpia ja käyttäjäystävällisempiä palveluita. Hyvä asiakaskokemus hyödyttää myös yritystä esimerkiksi vahvistuneen asiakasuskollisuuden myötä

Käyttäjälähtöisyys

Palvelumuotoilu on palveluiden ja liiketoiminnan käyttäjälähtöistä kehittämistä, jonka tavoitteena on rakentaa helppokäyttöisiä ja kokonaisvaltaisia tuotteita ja palveluita. Käyttäjälähtöisyydellä tarkoitetaan käyttäjien osallistamista suunnitteluprosessiin, mikä auttaa tunnistamaan käyttäjien tarpeita ja toiveita.

Palvelumuotoilun prosessi

Käytännössä palvelumuotoilun prosessi pitää sisällään esimerkiksi käyttäjäpolun rakentamista, käyttäjätutkimuksien ja -haastattelujen tekoja, sekä ratkaisumallien testaamista oikeilla käyttäjillä. Näin saadaan muodostettua selkeämpi kuva siitä, miten käyttäjät näkevät palvelun, ja mikä siinä on heille tärkeää. Käyttäjien integroiminen suunnitteluvaiheeseen varmistaa, että palveluratkaisusta tulee käyttäjäystävällinen ja yrityksen liiketoimintaa edistävä.

Asiakkaan osallistaminen

Käyttäjän lisäksi on myös tärkeää ottaa asiakas mukaan kehitysprojektiin. Asiakasyrityksen tarpeiden, tavoitteiden ja liiketoiminnan ymmärrys auttaa kehittämään palvelusta niitä tukevan kokonaisuuden. Liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että käyttäjä kokee palvelun käytön helpoksi ja mukavaksi. Hyvät asiakaskokemukset luovat kestäviä asiakassuhteita, ja näin ollen parantavat yrityksen taloutta. Palvelumuotoilun avulla saadaan siis rakennettua ratkaisu, josta hyötyy sekä asiakasyritys, että palvelun loppukäyttäjä.

Palvelumuotoilu ja kestävä ohjelmistokehitys

Meillä Andersilla on tärkeää, että tekemämme ohjelmistokehitys on kestävää - emme halua luoda turhaan kirjoitettua koodia tai päällekkäisiä ohjelmistoja. Toimivia ohjelmistoja ei aina kannata rakentaa uudelleen, vaan niiden tueksi voidaan rakentaa järjestelmiä ja integraatioita tehostamaan jo olemassa olevaa toimintaa. Vision on oltava selkeä. Kestävän ohjelmistokehityksen kannalta on erittäin tärkeää ymmärtää asiakasyrityksen nykyistä tilannetta, sekä tulevaisuuden tavoitteita ja tarpeita. Tämän ymmärryksen rakentamisessa voidaan käyttää palvelumuotoilun prosessia.

Kiinnostuitko ratkaisuistamme?

Varaa aika maksuttomaan konsultointiin! Meiltä saat uusia ideoita ja löydämme Sinulle ratkaisun.

Riku Voipio

Riku Voipio

People & Business Development Director

riku@anders.com

+358 50 576 8899