Digitaalinen visio

Toimintamme perustana on asiakkaillemme tehtävä digitaalinen kartoitus, jolla saamme tietoa organisaation ydinprosesseista. Kartoituksen avulla voidaan suunnitella askelmerkit seuraaviin järjestelmä- ja prosessimuutoksiin sekä priorisoida strategiset kehitysprojektit. Tästä kokonaisuudesta muodostuu digitaalinen visio, joka maksimoi asiakkaan saaman hyödyn ja minimoi turhaan kehitykseen kuluvan ajan ja kustannukset. Kun digitaalinen visio on selkeä, vältetään turhaa tai päällekkäistä työtä ja keskitytään oikeisiin asioihin.

No more digital waste!

Vähemmän turhaa koodia, enemmän uudelleenkäytettävyyttä, tarkemmin liiketoiminnan vaatimukset täyttäviä ratkaisuja! Miten vältetään digitaalista hukkaa? Kartoittamalla riittävästi yrityksen nykytilaa ja kirkastamalla tavoitteita. Näin aloitamme kanssasi:

Nykytila-analyysi

Jotta askelmerkit tulevaisuuden suunnitelmiin voidaan tehdä, pitää ymmärtää mistä lähdetään liikkeelle. Nykytila-analyysi on katsaus sidosryhmien tarpeisiin, organisaation prosesseihin ja tarkastelu tämänhetkiseen liiketoimintaan. Sen avulla tunnistetaan liiketoiminnan vahvuudet ja kehitysalueet. Nykytila analysoidaan datan, arkkitehtuurin, kyvykkyyksien, käyttäjäkokemuksen sekä tunnuslukujen kautta. Kartoituksen jälkeen voidaan asettaa strategiset kehitysprojektit liiketoiminnallisia tavoitteita parhaiten tukevaan tärkeysjärjestykseen.

Tulevaisuuden arkkitehtuuri

Organisaation järjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan järjestelmien rakenne, niiden väliset yhteydet ja toiminnallisuudet. Saamalla kokonaiskuvan nykyisen liiketoiminnan rakenteesta ja yhteyksistä, voidaan tunnistaa kehitettävät sekä mahdolliset uudelleenkäytettävät kokonaisuudet. Kaikki tämä tähtää siihen, että IT vastaa liiketoiminnan tarpeita sekä asiakkaiden odotuksia tulevaisuudessa entistä paremmin. Toimiva ja hyvin suunniteltu arkkitehtuuri luo pohjan liiketoiminnan ketteryydelle.

Rajapinnat (API) ja tietovirrat

Järjestelmien tietovirtojen hallinta ja tunnistaminen on oleellisessa osassa liiketoiminnan uudistamisessa. Yrityksessä virtaa massiivinen määrä tietoa eri lähteistä ja niiden yhdistäminen rajapintojen (API) ja integraatioiden kanssa luo merkittäviä mahdollisuuksia. Nämä mahdollisuudet voivat konkretisoitua mm. asiakaskokemuksen parantumisena, toiminnan tehostumisena tai henkilöstötyytyväisyyden nousuna. Organisaation tietovirtoja voidaan kartoittaa esimerkiksi järjestelmäarkkitehtuurin ja prosessikuvausten avulla. Yhdistämällä tietojärjestelmiä monipuolistetaan yrityksen digitaalista ekosysteemiä ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Palvelukonseptointi

Nykyaikainen liiketoiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaat odottavat käyttökokemukseltaan erinomaisia digitaalisia palveluita. Palveluiden suunnittelu lähtee liikkeelle dataan perustuvan käyttäjäymmärryksen pohjalta ja tarpeiden määrittelystä, jonka avulla luomme yhdessä uusia innovatiivisia palveluita. Palvelumuotoiluun liittyy myös jatkuva viilaaminen palvelusta saatavan datan avulla. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on myös lähiaikoina saanut ansaitsemaansa huomiota. Tuemme asiakkaitamme myös EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimusten täyttämisessä.

Lisää saavutettavuudesta

Kiinnostuitko ratkaisuistamme?

Varaa aika maksuttomaan konsultointiin! Meiltä saat uusia ideoita ja löydämme Sinulle ratkaisun.

Riku Voipio

Riku Voipio

People & Business Development Director

riku@anders.com

+358 50 576 8899