DIGITAALINEN KARTOITUS

Kun digitaalinen visio on selkeä, vältetään turhaa tai päällekkäistä työtä ja keskitytään oikeisiin asioihin. Ohjelmistokehitys ilman digitaalista visiota luo digitaalista hukkaa. Siksi toimintamme perustana on digitaalinen kartoitus, joka on polku organisaation ydinprosesseihin ja kokonaisvaltainen tulevaisuuteen suuntaava tutkimus. Kartoituksen avulla voidaan suunnitella askelmerkit seuraaviin järjestelmä- ja prosessimuutoksiin ja priorisoida strategiset kehitysprojektit. Ei hukata aikaamme eikä rahojamme turhaan kehitykseen!

Kotisivu  /  Digitaalinen kartoitus

No more digital waste!

Asiakkaat vaativat tavarantoimittajiltaan sekä kumppaneiltaan sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin, ja syystä. Haluamme kantaa kortensa kekoon myös ohjelmistokehityksen saralla. Kestävän kehityksen periaatteita voi helposti soveltaa digitalisaatioon. Vähemmän turhaa koodia, enemmän uudelleenkäytettävyyttä, tarkemmin liiketoiminnan vaatimukset täyttäviä ratkaisuja! Miten vältetään digitaalista hukkaa? Kartoittamalla riittävästi yrityksen nykytilaa ja kirkastamalla tavoitteita. Kartoitus sisältää:

Nykytila-analyysi

Jotta askelmerkit tulevaisuuden suunnitelmiin voidaan tehdä, pitää ymmärtää mistä lähdetään liikkeelle. Nykytila-analyysi on katsaus organisaation prosesseihin ja tarkastelu tämänhetkiseen liiketoimintaan. Sen avulla tunnistetaan liiketoiminnan vahvuudet ja kehitysalueet. Nykytila analysoidaan datan, arkkitehtuurin, prosessien, kyvykkyyksien, käyttäjäkokemuksen sekä tunnuslukujen kautta. Kartoituksen jälkeen voidaan asettaa strategiset kehitysprojektit liiketoiminnallisia tavoitteita parhaiten tukevaan tärkeysjärjestykseen.

Tulevaisuuden arkkitehtuuri

Organisaation järjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan järjestelmien rakenne, niiden väliset yhteydet ja toiminnallisuudet. Saamalla kokonaiskuvan nykyisen liiketoiminnan rakenteesta ja yhteyksistä, voidaan tunnistaa kehitettävät sekä mahdolliset uudelleenkäytettävät kokonaisuudet. Kaikki tämä tähtää siihen, että IT vastaa liiketoiminnan tarpeita sekä asiakkaiden odotuksia tulevaisuudessa entistä paremmin. Toimiva ja hyvin suunniteltu arkkitehtuuri luo pohjan liiketoiminnan ketteryydelle.

Rajapinnat (API) ja tietovirrat

Järjestelmien tietovirtojen hallinta ja tunnistaminen on oleellisessa osassa liiketoiminnan uudistamisessa. Yrityksessä virtaa massiivinen määrä tietoa eri lähteistä ja niiden yhdistäminen rajapintojen (API) ja integraatioiden kanssa luo merkittäviä mahdollisuuksia. Nämä mahdollisuudet voivat konkretisoitua mm. asiakaskokemuksen parantumisena, toiminnan tehostumisena tai henkilöstötyytyväisyyden nousuna. Organisaation tietovirtoja voidaan kartoittaa esimerkiksi järjestelmäarkkitehtuurin ja prosessikuvausten avulla. Yhdistämällä tietojärjestelmiä monipuolistetaan yrityksen digitaalista ekosysteemiä ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Palvelukonseptointi

Nykyaikainen liiketoiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaat odottavat käyttökokemukseltaan erinomaisia digitaalisia palveluita. Palveluiden suunnittelu lähtee liikkeelle dataan perustuvan käyttäjäymmärryksen pohjalta ja tarpeiden määrittelystä, jonka avulla luomme yhdessä uusia innovatiivisia palveluita. Palvelumuotoiluun liittyy myös jatkuva viilaaminen palvelusta saatavan datan avulla. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on myös lähiaikoina saanut ansaitsemaansa huomiota. Tuemme asiakkaitamme myös EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimusten täyttämisessä.

Lisää saavutettavuudesta.

Nykytila-analyysi

Jotta askelmerkit tulevaisuuden suunnitelmiin voidaan tehdä, pitää ymmärtää mistä lähdetään liikkeelle. Nykytila-analyysi on katsaus organisaation prosesseihin ja tarkastelu tämänhetkiseen liiketoimintaan. Sen avulla tunnistetaan liiketoiminnan vahvuudet ja kehitysalueet. Nykytila analysoidaan datan, arkkitehtuurin, prosessien, kyvykkyyksien, käyttäjäkokemuksen sekä tunnuslukujen kautta. Kartoituksen jälkeen voidaan asettaa strategiset kehitysprojektit liiketoiminnallisia tavoitteita parhaiten tukevaan tärkeysjärjestykseen.

Tulevaisuuden arkkitehtuuri

Organisaation järjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan järjestelmien rakenne, niiden väliset yhteydet ja toiminnallisuudet. Saamalla kokonaiskuvan nykyisen liiketoiminnan rakenteesta ja yhteyksistä, voidaan tunnistaa kehitettävät sekä mahdolliset uudelleenkäytettävät kokonaisuudet. Kaikki tämä tähtää siihen, että IT vastaa liiketoiminnan tarpeita sekä asiakkaiden odotuksia tulevaisuudessa entistä paremmin. Toimiva ja hyvin suunniteltu arkkitehtuuri luo pohjan liiketoiminnan ketteryydelle.

Rajapinnat (API) ja tietovirrat

Järjestelmien tietovirtojen hallinta ja tunnistaminen on oleellisessa osassa liiketoiminnan uudistamisessa. Yrityksessä virtaa massiivinen määrä tietoa eri lähteistä ja niiden yhdistäminen rajapintojen (API) ja integraatioiden kanssa luo merkittäviä mahdollisuuksia. Nämä mahdollisuudet voivat konkretisoitua mm. asiakaskokemuksen parantumisena, toiminnan tehostumisena tai henkilöstötyytyväisyyden nousuna. Organisaation tietovirtoja voidaan kartoittaa esimerkiksi järjestelmäarkkitehtuurin ja prosessikuvausten avulla. Yhdistämällä tietojärjestelmiä monipuolistetaan yrityksen digitaalista ekosysteemiä ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Palvelukonseptointi

Nykyaikainen liiketoiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaat odottavat käyttökokemukseltaan erinomaisia digitaalisia palveluita. Palveluiden suunnittelu lähtee liikkeelle dataan perustuvan käyttäjäymmärryksen pohjalta ja tarpeiden määrittelystä, jonka avulla luomme yhdessä uusia innovatiivisia palveluita. Palvelumuotoiluun liittyy myös jatkuva viilaaminen palvelusta saatavan datan avulla. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on myös lähiaikoina saanut ansaitsemaansa huomiota. Tuemme asiakkaitamme myös EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimusten täyttämisessä.

KIINNOSTUITKO MEISTÄ?

Ota yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan konsultointiin, jossa kartoitamme yrityksesi tarpeet.