Viime viikkoina on ollut tarjolla viljalti tuoretta tutkittua tietoa suomalaisten verkkoasioinnista.

Lokakuun alussa kerrottiin Prior Konsultoinnin selvityksestä ja kuun loppupuolella Itellan Verkkokaupan vetovoima –tutkimuksen tuloksista. Äskettäin vuorostaan uutisoitiin Taloustutkimuksen kyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten murroksessa olevaa suhdetta verkkokauppaan.

Tutkimusten tulosten pohjalta voidaan tehdä kiinnostavia – joskaan ei välttämättä niin yllättäviä – havaintoja, jotka kertovat osaltaan myös verkkokaupan tulevaisuudennäkymistä Suomessa.

Havaintoja

 1. Verkkoasioinnissa erottuu selkeä edelläkävijöiden joukko. Kolmannes suomalaisista verkko-ostajista kuluttaa 80 prosenttia verkkokaupassa liikkuvista euroista. Jopa puolet verkkokaupan euroista tulee aktiiviselta seitsemän prosentin ostajajoukolta.
 2. Ikäluokkien erot näkyvät edelleen suhtautumisessa verkkokauppaan. Eniten uusista osto- ja toimitustavoista innostuvat nuoret, jotka ovat kasvaneet aikana jolloin verkosta ostaminen on ollut normaali tapa toimia. Vanhemmista kuluttajista taas ennakkoluulottomampia ovat sellaiset, joilla on pitkä kokemus verkkokaupan asiakkaana.
 3. Ostotavoissa on myös keskimääräisiä eroja miesten ja naisten välillä. Naisilla ja miehillä on selkeästi omat suosikkikauppansa. Naiset tilaavat erityisesti vaatteita, sisustustavaroita ja matkoja; miehet puolestaan kulutus- ja viihde-elektroniikkaa.
 4. Kerrostaloasukkaat suhtautuvat myönteisesti ajatukseen auloihin asennettavista lukittavista lokeroista, joihin verkkokauppatilaukset toimitettaisiin.
 5. Suomalaisten verkkokauppojen selviytymisestä ja kilpailukyvystä on puhuttu paljon. Näyttää siltä, että suomalaisuus ja tuttu brändi ovat tärkeitä ensimmäisiä verkko-ostoksia tehtäessä, mutta ostokokemuksen karttuessa useimmat ovat valmiita tilaamaan yhtä lailla ulkomaisista verkkokaupoista.
 6. Ostaminen älypuhelimella tai tabletilla on arkipäivää eniten ja aktiivisimmin verkosta ostavalle väestönosalle.
 7. Verkko-ostamiseen myönteisesti suhtautuvat ovat valmiita ostamaan verkosta melkein mitä tahansa. Toisaalta kalliiden ostojen kuten veneen tai asunnon hankkiminen vain verkkoesittelyn perusteella ei innosta kovin monia.
 8. Myymälästä halutaan ostaa erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa halutaan kokeilla miltä tuote tuntuu ja näyttää. Lisäksi myymälöistä haetaan asiantuntevaa henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Johtopäätöksiä ja arvioita

 1. Uusien ikäluokkien varttuessa ja verkkokaupan osto- ja toimitustapojen lisääntyessä verkko-ostojen määrä tulee tulevaisuudessa väistämättä kasvamaan.
 2. Ostoja tekeminen älypuhelimella ja tabletilla tulee leviämään suuremman väestönosan huviksi.
 3. Asiakkaat arvostavat hyvää asiakaspalvelua, joten siihen panostaminen voi olla Suomessa verkkokaupalle edelleen hyvä kilpailuvaltti ja menestystä vauhdittava tekijä. Yhteen tutkimuksen vastanneista suomalaisista lähes puolet kokee saavansa tavallisessa myymälässä parempaa asiakaspalvelua kuin verkossa.
 4. Kannattaa myös pohtia mahdollisuuksia, miten erilaisilla teknisillä ratkaisuilla voisi tuoda tuotteiden visuaalisuuden ja virtuaalisen ”käsinkosketeltavuuden” vahvemmin osaksi verkkokauppakokemusta.
 5. Asiakaspalveluun, positiiviseen ostokokemukseen ja sujuvaan asiointiin panostamalla suomalaiset verkkokaupat voivat pyrkiä sitouttamaan kokemattomammat verkko-ostajat asiakkaikseen heti ensimmäisestä ostokerrasta lähtien.

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE