Turun yliopiston psykologian oppiaineessa toimiva Oppimistutkimuksen keskus on kehittänyt 1990-luvulla Ala-asteen lukutestin (ALLU). Anders pääsi digitalisoimaan prosessia ja testin kehitystyö alkoi alkuvuodesta 2019.

ALLU-testi (Ala-asteen lukutesti) on Suomeen standardoitu lukutaidon ryhmätesti, jonka normeerauksessa on ollut mukana 12 897 oppilasta 651 eri peruskoulusta (luokat 1-6).Testiä on tähän päivään saakka tehty paperiversiona, joka on tuottanut paljon manuaalista työtä opettajille ja erityisopettajille.

ALLU-testi on tarkoitettu työvälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja lukutaidon tutkijoille. Testin avulla selvitetään lapsen oppimisvalmiutta, lukutaidon sujuvuutta ja luetun ymmärtämistä. Testituloksista seurataan oppilaiden lukutaidon kehittymistä vuositasolla, tutkitaan opetuksen pitkäaikaisvaikutuksia sekä tehdään vertailua eri ikäryhmille.

Luokanopettajat ja erityisopettajat voivat esimerkiksi tuloksien avulla tunnistaa ne oppilaat, joilla on vaikeuksia luetun ymmärtämisessä.  Alkuvaiheessa digitaalisesta palvelusta löytyvät vain ALLU-testin luetun ymmärtämisen osatestit.

Mitä on tehty?

Ala-asteen lukutesti on aiemmin vaatinut paljon manuaalista työtä ja testipisteiden käsin laskua. Oppimistutkimuksen keskus kaipasi verkkosovellusta, jossa testien käyttö on automatisoitu mahdollisimman pitkälle manuaalisen työn vähentämiseksi. Lisäksi palvelun piti olla helposti ymmärrettävä ja käytettävä niin koulun opettajille kuin oppilaille. Oppimistutkimuksen keskus valitsi Andersin toteuttamaan ratkaisua ALLU-testin digitalisoimiseksi.

Palvelun toteutuksessa on käytetty Pythonia ja se on rakennettu Django-frameworkin päälle. Turun Yliopiston Oppimistutkimuksen keskus hallinnoi järjestelmässä koulujen tietoja ja niiden lisenssejä. Heillä on pääsy testitulosten nk. raakadataan, mutta henkilötietoja he eivät pääse näkemään.

Yksittäisille koulun järjestelmänvalvojille ja opettajille on rakennettu oma hallintajärjestelmä, josta he ylläpitävät omia käyttäjiään, opetusryhmiä sekä oppilaidensa testejä. Testien tulokset näkyvät ainoastaan niille käyttäjille, joilla on oikeudet nähdä oppilasryhmän tietoja. Oppilaat pääsevät helposti kirjautumaan heille yksilöllisesti generoidun 6-merkkisen koodin avulla etusivulta suoraan opettajan määrittelemään testiin.

Suuret kiitokset teille erittäin helppokäyttöisen sähköisen testin kehittämisestä! Kaikista testeistä, kyselyistä tai vastaavista, joita olemme koulussa tehneet, sähköinen ALLU on ollut ehdottomasti helpoin käyttää niin testin hallinnoinnin kuin oppilaan näkökulmasta.

Opettaja, testikäyttäjä

Miten onnistuttiin?

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TOMI JÄRVI:

Kun aloimme ensimmäistä kertaa hahmottelemaan järjestelmän arkkitehtuuria, huomasimme heti muutamia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Oppilaiden ikähaarukka on alakoulun ensimmäisestä luokasta ylöspäin, joten palvelun käyttäminen pitää soveltua myös kaikista nuorimmille oppilaille. Käyttöliittymän suunnittelussa piti erityisesti huomioida lasten näkökulma ja käytön helppous.

Toisena haasteena oli se, että opettajat saavat käynnistettyä testitapahtuman riittävän nopeasti ilman, että aikaa ei kulu valmisteluihin, kun oppilaille annetaan testi. Muitakin tärkeitä asioita huomioitiin, mm. oppilaiden anonymiteetti Oppimistutkimuksen keskukselle sekä koulujen oma hallintajärjestelmä omien oppilasryhmien ja testien hallintaan.

Onnistuimme mielestämme hyvin huomioimaan tärkeitä asioita ja rakentamaan onnistuneen kokonaisuuden. ALLU on nyt pilottivaiheessa käytössä sadoissa kouluissa ja palaute on ollut hyvää. Andersin ALLU-kehitystiimi on ollut todella mielissään projektista ja sitä on myös ollut mielenkiintoista rakentaa.

Saimme Andersilta sitä mitä halusimme ja nopealla aikataululla. He ymmärsivät tarpeemme, auttoivat ideoinnissa ja toteuttivat järjestelmän tarpeisiimme sopivaksi. Yhteistyö sujui läpi koko projektin hyvin.

Palautteeseemme, kysymyksiimme ja yksittäisiin ongelmatilanteisiin reagoitiin välittömästi ja asiantuntevasti. Teemme mielellämme jatkossakin yhteistyötä Andersin kanssa.

Tiina Turunen & Elisa Poskiparta
Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

SAAVUTETTAVUUDEN HUOMIOINTI

Uuden EU:n saavutettavuusdirektiivin perusvaatimukset on huomioitu palvelun suunnittelussa ja järjestelmä on kehitetty Design for all -periaatteella. Esimerkiksi värimaailman suunnittelussa on huomioitu kontrastivaatimukset ja teknisessä toteutuksessa on noudatettu WCAG:n mukaisia ohjeistuksia.

Kirjoittaja:

Tomi Järvi, Project Manager

Main image: Photo by Ben White on Unsplash

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE