Tämä blogi on ratkaisuhenkinen kirjoitus, jossa pureudutaan muutamaan myyntiorganisaation perinteiseen haasteeseen. Tomi jakaa ajatuksiaan siitä, kuinka toiminnanohjausjärjestelmä Odoon CRM -työkalu ratkaisee haasteet ja mitä kaikkea myynnin työkalua valittaessa tulisi huomioida.

Myynti voi joskus tuntua epämääräiseltä asiakastapaamisten sumulta, josta konkretia on vielä hyvinkin kaukana. Ja liian usein juuri meille myyntiosaston kavereille asiakkuudet ja liidit jäävät syvälle omaan pääkoppaan. Myynnin apukäsinä toimivat modernit työkalut helpottavat myyntiosaston tiedonsiirtoa, suunnittelua ja aina tärkeää raportointia. Nykyaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien avulla voidaan suhteellisen helposti analysoida mihin asiakassegmenttiin yrityksen kannattaa tulevaisuudessa keskittyä, jotta arvokasta aikaa ei haaskata täysin kannattamattomaan asiakasmassaan.

Mutta miltä kuulostaisi helppokäyttöinen asiakkuuden- ja myyntiputkenhallinta (pipeline management), joka integroidaan tilaustenkäsittelyyn, laskutukseen, kirjanpitoon sekä muuhun toiminnanohjaukseen? No hyvältä tietenkin. Toiminnanohjausjärjestelmä Odoo saattaa olla vastaus juuri sinun tarpeisiisi.

Myyjän työtä voi ja kannattaakin helpottaa kaikin mahdollisin keinoin, sillä järjestelmien oikeaoppinen käyttö voi nostaa myynnin aivan uudelle tasolle. Odoo on näppärä toiminnanohjaus, jossa myynnin CRM-hallinta on järjestetty erittäin loogisesti ja monipuolisilla moduuleilla. Näillä moduuleilla ja yli 4000 applikaation voimalla on mahdollista rakentaa sellainen myyntitykkijärjestelmä, josta kilpailijasi vain haaveilevat.

Tämä blogi on ratkaisuhenkinen kirjoitus, jossa pureudutaan muutamaan myyntiorganisaation perinteiseen haasteeseen. Selkeään myyntiputkeen, tapaamisten laatuun, joustavaan järjestelmään ja myyntiputken integroimiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Näitä haasteita ratkoo avoimeen lähdekoodiin perustuva Odoo, jonka huomaat olevan melko ketterä CRM-työkalu tehostamaan myyntiäsi. Kirjoitimme aikaisemmin avoimen lähdekoodin eduista toiminnanohjauksessa ja tämä kirjoitus on jatkoa Odoo -blogisarjalle.

HAASTE 1. MISSÄ NIITÄ LIIDEJÄ OLIKAAN? MISSÄ TARJOUKSET OVAT?

Selkeä myyntiputki tarjoaa parhaimmillaan yksinkertaisen näkymän siihen, mitä toimenpiteitä myynnissä työstetään. Näkymää hyödyntävät niin myyjä, myyntitiimi kuin yrityksen johtokin.

Odoon modernissa myyntiputkessa seurataan yksittäisen myyjän tai suoraan koko tiimin myyntiä helposti joko perinteisesti listattuna tai graafisesti kanban-muodossa. Näkymästä hallitaan myyntivaiheita ns. drag and drop-menetelmä, jossa asiakkuuksia siirretään myynnin eri vaiheisiin. Näin liidien vaiheet ja myynnin potentiaali näkyy myyntiputkessa helposti ja ymmärrettävässä muodossa. Odoo -työkalun vahvuutena on myös helppo muokattavuus erilaisiin informaatiotarpeisiin, oli kyse sitten talous-, asiakkuus- tai projektinäkymästä.

Esimerkki Odoon CRM työkalun eri asiakkuuksien järjestämisestä.

HAASTE 2. KOSKA LUPASINKAAN SOITTAA?

Tämä haaste tulee hyvin usein esiin liiketoiminnan kasvaessa. Muutamat myyntitapahtumat tai myyntiin liittyvät arkitehtävät pysyvät mielessä vielä helpohkosti, mutta tiimin ja tapahtumien määrän kasvaessa apuvälineiden tarve nousee esiin väistämättä. Halutaanko apuvälineenä pitää perinteistä muistivihkoa vai modernia työkalua, siitä päättävät yritykset tietenkin itse. Yrityksen suurimmissa asiakkuuksissa tai esimerkiksi julkisen sektorin tarjouskilpailuissa tapahtumat ja tehtävät kuitenkin moninkertaistuvat. Niihin liittyy lukuisia erilaisia dokumentteja, materiaaleja sekä useita yhteyshenkilöitä. Tällaisiin asioihin ei vain riitä muistivihkoon kirjaaminen, tiedon etsimisestä puhumattakaan.

Odoon pipeline managementissa nämä toimenpiteet, kuten puhelinsoitot, tapaamiset, yhteydenotot ja materiaalit saa linkitettyä helposti kuhunkin myyntiprosessiin. Älykäs järjestelmä muistuttaa mitä toimenpiteitä eri myynteihin tulisi tehdä ja milloin. Lisäksi se, että toimenpiteet näkyvät sille tarkoitetulla to do -listalla ja kalenterissa auttavat suunnittelemaan ajankäyttöä paremmin.

HAASTE 3. AI TAAS UUSI TYÖKALU?

Parhaimmillaan myyntitoimintojen tehostaminen helpolla ja toimivalla ratkaisulla auttaa myyjää pysymään tilanteen tasolla. Järjestelmän tarkoituksena on tukea myyntiprosessia, mutta pahimmillaan työkalujen koetaan olevan vaikeita ja jopa lisäävän työtaakkaa. Myyntitiimin seuraaminen ja toimenpiteiden lukumäärän valvominen manuaalisesti ei auta organisaatiota myymään paremmin.

Meillä myyjillä on jokaisella oma originaali tyylimme tehdä töitä. Tämän vuoksi koko tiimin pakottaminen samaan kiinteään malliin ei ole aina se kaikkein paras ajatus. Odoo mahdollistaakin jokaiselle myyjälle tai myyntiryhmälle tarpeisiin muokattavan, juuri heille sopivan prosessin. Lisäksi kattavat ja muokattavat perusraportit sekä mahdollisuus jalostaa informatiivisia dashboard-näkymiä antaa mahtavan näköalan tiimillesi.

Esimerkki myntiputken asiakkuuksien järjestämisestä. Jokainen asiakkuus pitää sisällään yksityiskohtia asiakkuuden tilasta, dokumenteista ja tulevista toimenpiteistä.

Esimerkki myntiputken asiakkuuksien järjestämisestä. Jokainen asiakkuus pitää sisällään yksityiskohtia asiakkuuden tilasta, dokumenteista ja tulevista toimenpiteistä.

HAASTE 4. MANUAALINEN INTEGROINTI MUISTIINPANOILLE, MYYNTIPUTKILLE JA TILAUKSILLE

Usein myynnin tilaa, potentiaalia ja asiakkuuksia seurataan erillisillä työkaluilla ja myynti saatetaan jopa kirjata erikseen täysin toiseen järjestelmään. Monen työkalun käyttö on uuvuttavaa eikä kovinkaan mielekästä, ja se antaa mehevän mahdollisuuden ratkaiseville virheille. Vaikka integraatioiden tekeminen meistä onkin kivaa, niin kaiken tiedon löytyminen saman ratkaisun sisältä on tehokkaampaa ja jatkojalostaminen helpompaa.

Odoossa kaikki moduulit toimivat saumattomasti yhteen, joten myyntipotentiaalit, liidit ja asiakkuudet kirjataan vain kerran, jonka jälkeen informaatiota täydentämällä myyntiprosessia on helppo ajaa eteenpäin. Myös budjetointi ja seuranta onnistuu helposti, koska tulot ja kulut ovat samassa järjestelmässä.

MIKSI HYÖDYNTÄÄ TOIMINNANOHJAUSTA MYYNNIN TEHOSTAMISEEN?

Odoon etuna on sen loputon skaalautuvuus ja muokattavuus eri tarpeisiin. Odoon CRM-työkalussa koko myyntiputki on mahdollista toteuttaa potentiaalista aina myyntiin, laskutukseen ja automaattisesti kirjanpitoon asti. Tällaiset ominaisuudet luovat selvää kilpailuetua. Kun kaikki ominaisuudet löytyvät samasta paketista, myynti on paljon kustannustehokkaampaa ja myyntiprosessi selkeytyy.

Toivon kaikille tehokasta ja tuottavaa syksyä!

-Tomi Tolonen
Head of Enterprise Solutions
tomi.tolonen@anders.fi
+358 44 783 9311

Ole Tomiin yhteydessä jos joku toiminnanohjaukseen liittyvä jäi mieltäsi askarruttamaan!

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE