YLE uutisoi tänään, että verkkokaupan kasvanut suosio on tuonut kuljetusalalle lisää töitä. Kasvavien volyymien hallinta on elintärkeää sekä kuljetusfirmoille että verkkokauppiaille.

Verkkokaupasta tilataan tuotteita kotioville enemmän kuin koskaan, mikä lisää pakettiautojen määrää liikenteessä ja muuttaa kaupunkiliikennettä. Verkkokaupan nousu on suurimpia kuljetusalaa kohdanneita haasteita vuosikymmeniin.

Kuljetusfirmoille myös brändikysymys

Verkkokaupan kasvussa Suomi tulee jälkijunassa verrattuna esimerkiksi Skandinaviaan tai Iso-Britanniaan. Meillä tilausten kasvu on näkynyt selkeästi vasta muutaman vuoden, kun taas esimerkiksi Iso-Britanniassa verkkokauppatilausten kotiinkuljetusten arvioidaan jo saavuttavan kasvuhuippunsa vuonna 2015.

Kuljetusfirmoille kysymys on lähinnä siitä, miten hallita volyymien kasvu ja säilyttää yrityksen brändi luotettavana ja nopeana toimijaan. Kansainvälisesti kuljetusfirmat ovat jopa asettaneet ylärajoja sille millaisen määrän paketteja ne ovat valmiita toimittamaan tietyn ajan sisällä.

Verkkokauppiaille tilausmäärien hallinnassa olennaista on monipuolisten jakelustrategioiden rakentaminen. Parhaassa tapauksessa tilausten jakelua ei ole sidottu vain yhteen toimijaan, vaan tilauksia voidaan postittaa mahdollisimman joustavasti.

Palautusten hallinnassa kehitettävää

Verkkokaupan suosion etulinjassa ovat nuoret, joiden ostokäyttäytyminen on muuttunut ja se näkyy myös kuljetusten määrissä. YLEn uutisessa DHL:n toimitusjohtaja kuvailee nuorten ostotapoja:

Nuorisolle se on aivan itsestäänselvyys, että heillä on mahdollista tilata esimerkiksi viisi tuotetta. Ne ovat erivärisiä, eri kokoisia, eri mallisia, mutta heillä ei ole aikomustakaan ostaa niitä kaikkia. He kokevat, että koti on paras paikka sovittaa. Sen jälkeen valitaan niistä se mieluisin ja neljä lähetetään takaisin.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten vuoden loppuun mennessä käyttöön tulevat muutokset kuluttajasuojassa tulevat asiaan vaikuttamaan. Uusi EU:n kuluttajansuojaa koskeva direktiivi vaatii, että kaupoissa pitää tuoda selkeästi esille tieto siitä, kuka maksaa tuotepalautuksen.

Jos kauppias haluaa kuluttajan maksavan tuotepalautuksen toimituskulut, siitä pitää ilmoittaa asiakkaalle ennen tilauksen vahvistamista. Samassa yhteydessä pitää ilmoittaa palautuksen arvioidut enimmäiskulut. Jos palautuksen maksajaa ei ole selkeästi ilmoitettu, kauppiaan pitää maksaa palautuskulut itse. Kaikkien EU-maiden pitää saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään joulukuussa 2013.

Palautusten sujuva hallinta onkin yhä keskeisempi haaste verkkokaupoille. Palautusprosessien hallinta on useissa verkkokaupoissa vielä kehitysasteella, jolloin se saattaa vaatia huomattaviakin resursseja. Verkkokaupan perustaminen ja tilausmäärän kasvattaminen saattaa olla nykyisillä työkaluilla jopa varsin helppoa, mutta palausten ja toimitusten sujuvan ja helpon virran rakentaminen ja tilien pitäminen kunnossa taustalla onkin aivan toinen asia.

On hyvä muistaa, että liiketoiminnan kasvaminen saa myös tilintarkastajat puuttumaan sekavaan kirjanpitoon. Ostajien puolelta kauppiailla on paineita tarjota reaaliaikaista tietoja lähetysten ja palautusprosessien etenemisestä. Palautusten kohdalla asiakkaat ovat myös kärsimättömiä saamaan maksamansa rahat takaisin. Tämän kaiken hallinta vaatii asiantuntemusta ja oikeita kumppaniverkostoja.

Recent Posts