Saavutettavuuslaki verkon esteettömyydestä astui voimaan ja vähintään kaikkien julkisen hallinnon organisaatioiden on muokattava palvelunsa saavutettaviksi. Mitä toimenpiteitä julkisten organisaatioiden tulee suorittaa, jotta verkkopalvelut saadaan esteettömiksi?  Lue lisää verkkopalvelun auditoinnista, testauksesta ja esteettömyyden koulutuksesta.

Saavutettavuusdirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö velvoittavat julkisen hallinnon organisaatiot muokkaamaan digitaaliset palvelunsa saavutettaviksi. Valtakunnallisen vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen lähteiden perusteella verkon esteettömyyden piirissä on yli miljoona suomalaista, eli liki 20 prosenttia Suomen väestöstä. Laki saavutettavuusdirektiivistä astui voimaan huhtikuussa ja vaatimusten soveltaminen aloitettiin porrastetusti syyskuussa.

Verkon esteettömyyden saavuttaminen lähtee liikkeelle nykytila-analyysista eli arvioidaan missä kunnossa olemassa olevat verkkopalvelut ovat. Verkkopalvelun saavutettavuuden arvioinnissa on kyse auditoinnista, jossa läpikäydään verkkosivusto sekä suunnitellaan kehitystoimenpiteet WCAG 2.1 tarkistuslistan mukaisesti. Teemu kirjoitti saavutettavuuden ja verkon esteettömyydestä kattavasti blogissa, jossa hän avasi myös digitaalisen palvelun saavutettavuuden testauksen eri vaiheita.

ANDERSILLA VERKKOPALVELUN TESTAUSRAPORTTI PITÄÄ SISÄLLÄÄN:

 • Tehtävänannon kuvaaminen lyhyesti ja auditoinnin laajuuden sopiminen
 • Yhteenveto testauksen tuloksista
 • Testauksen aikana todettujen ongelmien listaus ja löydöksien priorisointi
  • Kriittiset ongelmat
  • Merkittävät ongelma
  • Muut todetut ongelmat
 • Tarjous jatkotoimenpiteistä
 • Testauksessa käytettyjen ohjelmistojen listaaminen

Raportin hinta määräytyy läpikäytävien verkkosivujen määrän mukaan, jotka sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

SAAVUTETTAVUUDEN TESTAUS – CASE UTU SHOP

Pitkäaikainen asiakkaamme Turun Yliopisto tilasi Andersilta saavutettavuusauditoinnin UTU shop -verkkopalveluunsa, jonka kehitystyön olemme aloittaneet jo 2012. Saavutettavuustiimissä keväällä aloittanut Emma Engblom oli mukana verkkopalvelun testauksessa. Emma työskentelee Andersilla Junior Developerina ja hän opiskelee Aalto yliopistossa Sähkötekniikan korkeakoulussa automaatio- ja systeemitekniikkaa.

Emma listasi UTU Shopille tehtyjä toimenpiteitä:

Testaukseen kuului muun muassa sivustojen läpikäyminen näppäimistöä, ruudunlukuohjelmaa ja eri laajennuksia käyttäen. Laajennusten lisäksi oli tärkeää tarkistaa sellaiset asiat itse, jotka saattavat jäädä laajennuksilla testaamatta. Sivuston kaikki erilaiset alasivut ja käyttötapaukset piti erikseen testata edellä mainituilla testaustavoilla.

Lopuksi löydökset kirjoitettiin asiakkaalle lukukelpoiseen raporttimuotoon, jossa käytiin eri puutteiden lisäksi läpi niiden vaikutukset verkon esteettömyyteen. Raporttiin sisällytettiin lisäksi korjausehdotukset kaikkiin puutteisiin.

UUSIEN VERKKOPALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS JA JATKOTOIMENPITEET YLLÄPITOON

Vanhemmissa verkkopalveluissa verkon esteettömyyttä ei ole huomioitu kehitystyössä, jolloin palvelun esteettömyyden eteen on nähtävä enemmän vaivaa. Verkkopalveluiden esteettömyys on yksinkertaisinta saavuttaa luonnollisesti silloin, kun saavutettavuuden määrittelemä WebAIM:in WCAG 2.1 tarkistuslista huomioidaan jo palvelun rakennusvaiheessa. Näin saavutettavan verkkopalvelun ominaisuuksien lisääminen on sekä kustannustehokkaampi että mutkattomampi projekti. Näin rakensimme esimerkiksi digitalisoidun Ala-asteen lukutestin ALLUn, joka on tarkemmin esitelty tässä blogissa.

Jatkotoimenpiteet

Saavutettavien verkkopalveluiden ylläpitoon kannattaa kouluttaa omien verkkopalveluiden sisällöntuottajat. Kouluttautuminen itsenäisesti on vähintäänkin suositeltavaa ja siihen kannattaa varata aikaa. WCAG:n tarkistuslistaan tutustumalla saa kattavan kokonaiskuvan saavutettavuudesta ja sivustolla Understanding Success Criterion on listattuna kohdat, joissa on selkeästi selitetty, miksi jokainen kriteeri on tärkeä.

Verkon esteettömyydessä on otettava huomioon monia seikkoja ja sisällöntuottajan on erityisen tärkeä ymmärtää, kuinka laajoja toiminnallisuuden haasteita saavutettavuuslaki koskee.

KOULUTUS

Mikäli kaipaatte tukea kouluttautumiseen, Anders tarjoaa eri laajuisia koulutuspaketteja saavutettavuusdirektiiviin liittyen. Asiantuntevat kouluttajamme esittelevät saavutettavuuden osa-alueet käytännönläheisellä tavalla ja konkreettisin esimerkein. Koulutuksen tavoitteena on, että sisällöntuottaja kykenee jatkossa itsenäisesti luomaan esteetöntä verkkosisältöä, ymmärtää värikontrastien vaikutukset verkkosivuilla sekä sivuston tekniset vaatimukset. Rakensimme koulutusta varten saavutettavuussivuston, jossa konkreettisesti demonstroimme saavutettavuus- ja käytettävyysongelmia.

Mikäli saavutettavuus kiinnostaa, voit tutustua saavutettavuuspalveluihimme. Vastaamme mielellämme kysymyksiin, mikäli niitä herää. 

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE