Ohjelmistokehitys kehittyy kovaa vauhtia, ja toimintatavat seuraavat mukana. Manuaalisen työn automatisoinnilla ja inhimillisten virheiden minimoinnilla saavutetaan paitsi nopea kehityssykli, myös laadukkaampi lopputuote. On aika hyväksyä muutos ja luoda nopeammat, älykkäämmät ja kestävämmät toimintatavat. DevOps on suurin mullistus sitten ketterän kehityksen, ja Andersin CTO Frank selittää nyt miksi.

Mikä hidasti ketterää kehitystä?

Muutamia vuosia sitten ketterästä kehityksestä syntyi ohjelmistokehityksen normi. Useimmat yritykset ovat omaksuneet uuden, nopeamman työskentelytavan, jonka ketteryys tarjoaa. Se ei kuitenkaan ole aina ollut ruusuilla tanssimista. Ohjelmistokehityksen, prosessien ja projektien hallinnan nopeampi tahtialkoi aiheuttaa toimintaan pullonkauloja.

Nopeampi kehityssykli tarkoitti, että projektit pystyivät tekemään nopeampia käyttöönottoja, mutta siihen tarvittavaa infrastruktuuria ja toimintoja ei ollut. Vaikka kehittäjät kirjoittaisivat ohjelmistoja nopeammin, veisi kuitenkin vielä aikaa saada ne hyväksytyiksi, testatuiksi ja julkaistuiksi samalla tehokkuudella kuin varsinaisen koodin kirjoittaminen.

Myös monimutkaisempien järjestelmien, kuten mikropalveluarkkitehtuurisovellusten, testaaminen ja käyttöönottaminen säännöllisesti, osoittautui melko hankalaksi. Useiden ketterien projektien käsitteleminen samanaikaisesti voi jo pelkästään tuottaa ongelmia, sillä monen projektin käyttöönottojen& hallinta yhtäaikaa on erittäin työlästä.

Poistetaan pullonkauloja

Automatisoinnin, standardisoinnin ja yhteistyön todettiin olevan erittäin tehokas tapa ratkaista pullonkaulat teollisuudessa, jossa valmistetaan fyysisiä tuotteita. Henry Ford aloitti autojen massatuotannon standardoidulla erittäin tehokkaalla kokoonpanolinjastolla. Samaa voidaan soveltaa myös ohjelmistojen toimittamiseen tekemällä virtaviivainen prosessi (putki, engl. pipeline) ohjelmistosovellusten tehokkaaseen testaamiseen ja käyttöönottoon.

DevOps kasvoi tarpeesta tehdä ohjelmistojen toimittamisesta vaivattomampaa. Automatisoimalla ohjelmistokehityksen arkipäivän eli tylsät ja kriittiset osat, pystyvät kehittäjät, johtajat ja muut avainhenkilöt keskittymään olennaiseen. Kehittämään tuotteen, jolla on suurin lisäarvo asiakkaalle.

MENESTYSTARINAT

Loimme Vismalle testausputken heidän uusille mikropalvelusovelluksilleen. Tämä pipeline ottaa automaattisesti käyttöön monimutkaisia testausympäristöjä ja suorittaa automatisoituja testejä. Helsingin kaupungille olemme luoneet työnkulun, joka auttaa kaikissa toimitusjaksoissa testauksesta aina laadunvarmistuksen kautta tuotantoon. Täysin automatisoitu putki kehitykseen, käyttöönottoihin ja seurantaan.

Kyse on yrityskulttuurista!

Pelkät ohjelmistotyökalut ja käytännöt eivät kuitenkaan ole koko totuus. DevOpsin todellisen potentiaalin saavuttaminen vaatii muutakin kuin CI / CD-putkistoja, siistejä kojetauluja ja hienoja työkaluja. Yritykset, jotka saavat suurimman hyödyn DevOps-toimintamallista, kattavat sen koko yrityksessä. Ne, jotka pyrkivät olemaan radikaalisti avoimia, luovat itsepalvelupohjaisen lähestymistavan asioihin ja tekevät yhteistyötä yli osaston rajojen. Vain aidolla yhteistyöllä yritys voi saavuttaa todellisen potentiaalinsa.

Älykkäämpien ja kestävämpien työnkulkujen luomiseksi vaaditaan organisaatiolta uusia toimintatapoja. Organisaation pitää luoda johdonmukaiset, yhtenäiset ja siten ammattimaiset prosessit kaikkeen tekemiseen. DevOps toimintamalli auttaa kaikissa näissä vaiheissa. Käyttöönoton manuaalisten osien automatisointi helpottaa johdonmukaista työtä ja poistaa tietosiilot organisaatiosta.

Sopiiko se yrityksellesi?

Tutkimukset ovat osoittaneet, että DevOps-käytönnöt eivät vain paranna IT-yritysten tehokkuutta, vaan jokainen näistä yrityksistä myös osoitti selvää tuottavuuden kasvua. Tiettyjen perinteisten toimialojen yritykset saattavat uskoa olevansa liian ainutlaatuisia tai monimutkaisia DevOpsin toteuttamiseen, ja että toimintamalli ei voisi koskaan toimia heidän prosesseissaan. Tämä uskomus on osoittautunut vääräksi, sillä mm. pankkien, vakuutusyhtiöiden ja telakoiden kaltaiset yritykset ovat jo omaksumassa DevOps-käytäntöjä toimintaansa.

Yleisin haaste DevOps toimintamallissa liittyy aloittamiseen. Yli kolmanneksella yrityksiä on haasteita valita oikeat työkalut aloittaessaan DevOps -taivaltaan. Silloin kannattaa lähteä liikkeelle workshoppien järjestämisellä ja selvittämällä yhteistyömahdollisuuksia palveluntarjoajien kanssa.

Hyväksy muutos ja ota siitä kaikki irti. Puske liiketoimintasi uusiin DevOps -käytäntöihin ja kohti digitaalista kestävyyttä. Se on sen arvoista. 

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE