Aloitin Andersilla kuusi kuukautta sitten ja paikka tuntui kodilta jo ensimmäisen kuukauden jälkeen. Koin nopeasti sitoutuneeni yrityksen tavoitteisiin, strategiaan ja työympäristöön. Tietyt tekijät yrityksessä edistävät työntekijän sitoutumista, siitä syntyi idea tähän blogiin.

Miksi Anders tuntui heti viihtyisältä työpaikalta? Ensimmäisenä mieleen tulee ystävälliset työkaverit, jotka peräjälkeen tulivat kyselemään kuka olen ja mistä tulen. Toinen viihtyvyyttä lisäävä tekijä oli johdon toiminta alusta alkaen. Kun työntekijälle annetaan ensimmäisestä päivästä alkaen ohjat omiin käsiin ja mielipiteisiin luotetaan, ei voi tulla kuin arvostettu ja kotoisa fiilis.

Työntekijöiden sitouttaminen yritykseen on nykypäivän polttava puheenaihe. Kun työntekijät viihtyvät työpaikallaan, se näkyy väistämättä ulospäin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Sitoutunut työntekijä tekee parhaansa yrityksen hyväksi ja pyrkii tekemään parasta mahdollista jälkeä. Lisäksi, kun työntekijät otetaan mukaan strategiasuunnitteluun, on heidän helpompi tehdä oikeita valintoja kohti yrityksen visiota. Työnantajalla on suuri vastuu huolehtia työntekijöiden viihtyvyydestä, mukavaan työympäristöön sitoudutaan lähes automaattisesti.

Kuvateksti: ”Majakka ja perävaunu”

Teimme HR-velhomme Rikun kanssa listaa niistä tekijöistä, jotka sitovat työntekijät yritykseen ja miksi tällaisiin yrityksiin on mukavampi palata kesäloman jälkeen. Akkujen latauksen jälkeen mikään ei ole tärkeämpää kuin se, että työpaikalle on mukava palata hyvien työkavereiden ja mielenkiintoisten työtehtävien pariin.

10 kohtaa, jotka tukevat työntekijöiden viihtyvyyttä:

Vapaus valita missä teet työsi

Varsinkaan asiantuntijatyössä, paikalla (ja ajalla) ei ole merkitystä, kunhan teet työsi hyvin. Joskus vaikka kesämökkimiljöö saa luovuuden kukkimaan!

Aito vaikutusmahdollisuus yrityksen toimintaan

Jääkö palautekeskustelut vain puheeksi vai synnyttääkö kehitysehdotukset aitoa toimintaa? Mieti mikä vaikutus sillä on motivaatioon.

Organisaatiokulttuuri

Sen pitäisi syntyä työyhteisöstä käsin ja jota johto tukee →  ylhäältä organisaatiosta saneltu kulttuuri ei luo yhteisöllisyyttä.

Hyvä johtaminen

Johdon tehtävänä on helpottaa päivittäistä työskentelyä tekemällä sitä tukevia päätöksiä. Aito demokratian harjoittaminen on tärkeää, mutta pitää tietysti ymmärtää, että joskus johdon täytyy tehdä yrityksen kannalta myös niitä “ikäviä” päätöksiä.

Yhteiset aktiviteetit työkavereiden kanssa

Kun työkavereiden välille syntyy hauskoja hetkiä afterworkin, harrastuksen tai pleikkaripelin muodossa, työhön liittyvät asiat sujuvat mutkattomammin. Työnantajan kannattaa mahdollistaa näitä hetkiä mahdollisimman paljon.

Mielenkiintoiset projektit

Mielekkyys työhön pitää mielen virkeänä, sopiva vastuu ja haasteet ovat tärkeitä tekijöitä työntekijän sitouttamisessa. Lisäksi jos työntekijä saa vaikuttaa missä projekteissa työskentelee, on fiilis omaan työhön vielä parempi!

Palkitseminen

Suomalaisetkin saattavat ajoittain sortua siihen, että hyvä työ palkitaan hiljaisuudella ja ainoastaan kehityskohteet kerrotaan ääneen. Palkitseminen tässä kohtaa tarkoittaa suullista palkitsemista, sitä että hyvä työ huomioidaan.

Koulutusmahdollisuudet

Yritys voi tukea sitoutumista huolehtimalla riittävästä koulutuksesta, sillä vain riittävä osaaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen työnjäljen ja motivoi työntekijää.

Hyvä työergonomia

Vaikka työntekijän henkisiin valmiuksiin on hyvä panostaa, työntekijän fyysisestä jaksamisesta on huolehdittava yhtälailla. Hyvinvoiva työntekijä jaksaa työssään paremmin ja kokee olevansa arvostettu.

Keskinäinen arvostus

Arvostus muita kohtaan parantaa työviihtyvyyttä huomattavasti. Tsemppaus ja auttaminen kehittävät työyhteisöä kokonaisvaltaisesti ja ansaitut kehut ovat parasta antia hyvästä työstä.

Kuvateksti: ”Lavastettu palaveri”

Sitoutuneen henkilöstön tunnistaa

Andersilla sitoutunut henkilöstö näkyy yhteisenä haluna kehittää yrityksen toimintaa. Hyvä esimerkki sitoutumisesta on se, että palavereissa harvoin kukaan vain seuraa keskustelua vaan kaikki osallistuvat. Vastalauseet ja oman mielipiteen tuominen on merkki siitä, että yritykseen halutaan panostaa ja toimintaan sitoutua. Kymmenen edellä mainittua kohtaa on kaikki näkyvillä Andersin jokapäiväisessä arjessa, jotkut asiat enemmän kuin toiset. Niiden kaikkien tiedostaminen on kuitenkin jo iso askel kohti kehitystä.

Mitkä sinun mielestäsi ovat tärkeimmät tekijät viihtyisään työpaikkaan?

Loman jälkeen on kiva palata työpaikkaan, missä kokee olevansa tärkeä, arvostettu ja positiivisen ilmapiirin ympäröimänä. Vaikka ensimmäiset työpäivät voivat (ja saavat) olla tahmeita, aito innostus työhön vetää nopeasti takaisin arkeen.

Ja viihtyisässä työpaikassa arki on melkein yhtä mukavaa kuin loma. :)

Johanna Kainulainen

Marketing Manager

95% valmis KTM

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE