Hyvän verkkonäkyvyyden varmistaminen ei tarkoita pelkästään tiettyjen asioiden tekemistä – vaan myös joidenkin tekemättä jättämistä.

Tämä tarkoittaa esteiden raivaamista hakukonebottien tieltä, jotta sisällöllä on parhaat mahdollisuudet tulla indeksoiduksi osaksi hakukoneen tietokantaa.

Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan esimerkiksi sanoa, että kaikki kirjoitettu sisältöä kannattaa esittää selkeässä HTML-tekstimuodossa. Kuvat, Flash, Java-sovellukset ja muu ei-tekstipohjainen sisältö indeksoituu huonommin kuin tekstisisältö. Tämä siitä huolimatta, että hakukonebotit ovat kehittyneet vuosien varrella myös näiden sisältöjen indeksoinnissa.

Alla on luettelo muutamista hakukonenäkyvyyttä huonontavista tekijöistä.

Lähettämistä vaativat lomakkeet

Lomakkeet voivat olla sinällään tarpeellisia ja hyödyllisiä verkkosivuilla, mutta käyttäjien tulisi päästä käsiksi sivun varsinaiseen sisältöön ilman lomakkeen täyttämistä – ainakin jos sivulle halutaan paras mahdollinen näkyvyys hakukoneissa.

Googlen hakubotti kykenee täyttämään ja lähettämään verkkosivuilla olevia lomakkeita, mutta se ei tee tätä ilman hyvää syytä. Hakukoneet kehittyvät jatkuvasti tässä suhteessa, mutta edelleenkään näkyviin haluttavaa sisältöä ei kannata piilottaa lomakkeiden taakse.

JavaScript-linkit

Google osaa käsitellä oikein suurinta osaa JavaScript-ohjelmointikielellä tehdyistä linkeistä, ainakin jos ne on toteutettu suosittujen ohjelmistokirjastojen avulla. Ongelmana on se, että JavaScript-linkkejä saatetaan käyttää myös hakukoneen huijaamiseen (englanniksi cloaking). Huijaus perustuu siihen, että hakukonebotille esitetään erilaista sisältöä tai linkkejä kuin ihmisille.

Vaikka olisit vilpitön aikomuksissasi, niin hakukone voi tulkita JavaScript-linkit huijausyrityksiksi. Tällä on luonnollisesti negatiivisia seuraamuksia hakukonenäkyvyyden kannalta, minkä takia on viisaampaa välttää JavaScript-linkkejä.

Estetyt sivut

Verkossa liikkuu monenlaisia erilaisia botteja, jotka eivät kaikki ole mieluisia vieraita verkkosivustolla. Tällaiset botit voivat olla esimerkiksi pahantahtoisia ohjelmia, jotka syystä tai toisesta keräävät tietoja verkkosivustostasi.

Verkkosivuston ylläpitäjät voivat rajoittaa bottien toimintaa käyttämällä sivun metatiedoissa robots-tagia tai luomalla robots.txt-tiedoston. Rajoituksilla voi kuitenkin olla tahattomia seurauksia ja samalla ne voivat rajoittaa hakukonebottien toimintaa. Estettyjen sivujen määrittelyssä kannattaa siis olla varovainen.

Iframes

Iframe (lyhyt muoto sanoista “inline frame”, sisäinen kehys) on verkkosivun HTML-lähdekoodissa käytetty tagi, joka mahdollistaa verkkosivun sisällön sulauttamisen osaksi toista verkkosivua. Käytännössä sen avulla voidaan näyttää verkkosivu toisen verkkosivun sisällä. Tämä on helppo ja vaivaton tapa integroida erilaisia verkkopalveluita toisiinsa. Esimerkiksi YouTube-videoita voidaan upottaa ulkopuolisille verkkosivuille iframen kautta.

Googlen hakubotti osaa indeksoida iframe-tagin sisällä olevan sisällön, mutta kunnia sisällöstä menee aina alkuperäiselle sivulle (minkä sisältöä esitetään) eikä sivulle, jossa iframea käytetään. Jos siis verkkosivuston sisältö rakentaa vahvasti iframen sisällä olevan sisällön varaan, niin sen sijoitus hakukoneissa saattaa kärsiä.

Flash tai Java

Yksi varsin suosittu tapa sisällyttää vuorovaikutteisia videoita ja animaatioita verkkosivuille on Adobe Flash. Flashin avulla on mahdollista luoda näyttäviä verkkosivuja, mutta teknologiana sillä on huonoja vaikutuksia hakukonenäkyvyyteen. Se, mitä saavutetaan näyttävyydessä, menetetään usein hakukonenäkyvyydessä ja käytettävyydessä.

Flash muun muassa tekee sivun lataamisesta hidasta, mikä on aina huono asia hakukoneoptimoinnin kannalta. Tämän lisäksi hakukoneboteilla on ongelmia Flash-tiedostojen sisältämän sisällön lukemisessa ja tulkitsemisessa. Googlen tekee tässä parhaansa ja osaakin irrottaa tekstiä ja linkkejä Flashista, mutta ei aina. Java-ohjelmointikielellä rakennetut verkkosovellukset kärsivät usein samoista ongelmista kuin Flash-pohjaiset sivustot.

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE