Toteutimme Turun kaupungille palvelukartta -verkkopalvelun, jonka kartta esittää kaupungin palveluiden toimipisteet ja palvelutiedot. Palvelukartta perustuu Helsingin Palvelukartan avoimen lähdekoodin ratkaisuun, jonka räätälöimme Turun kaupungin tarpeisiin. Palvelukartta tarjoaa kaupunkilaisille helpon tavan ottaa selvää monipuolisista palveluista!

Palvelukartta on verkkoselaimessa toimiva kartta, josta käyttäjä voi hakea kaupungin palveluita, etsiä niiden yhteystietoja, aukioloja ja reittejä palvelupisteeseen. Erilaisille käyttäjille on luotu omat profiilit, kuten heikkonäköisille, lastenrattaiden kanssa tai pyörätuolilla liikkuville, jotta palvelupisteiden mahdolliset haasteet voidaan esittää. Käyttäjäprofiilit nostavat palveluiden esteettömyystiedot ja ennakkotutustumisen täysin uudelle tasolle. Palvelukartta perustuu Helsingin kaupungin tekemään avoimen lähdekoodin ratkaisuun, jonka kehityksessä Anders oli myös mukana.

PALVELUKARTASSA PALVELUPISTEET OVAT LUOKITELTU SEURAAVASTI:

 • Asuminen ja ympäristö
  • Asumiseen, kaavoitukseen, kiinteistöihin ja rakentamiseen, liikenteeseen ja turvallisuuteen liittyvät palvelut. Kategoriasta on nähtävillä mm. paloasemat, rakennusvalvonnan ja kaupunkisuunnittelun liittyvät palvelut sekä näiden yhteystiedot.
 • Päivähoito ja koulutus
  • Aikuiskoulutukseen, perusopetukseen, päivähoitoon ja korkeakouluihin liittyvät palvelut ja tiedot. Kategoriasta löytyy mm. lukiot, päiväkodit ja näiden yhteystiedot.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Tästä kategoriasta löytyvät mm. koulujen terveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalipalvelut, vanhus-ja vammaispalvelut ja näiden yhteystiedot.
 • Työ- ja yrityspalvelut
  • Tästä kategoriasta löytyvät yrityksiin, niiden tontteihin ja toimitiloihin sekä työllisyyteen liittyvät palvelut, esimerkiksi rekrytointipalveluiden ja nuorisotilojen yhteystiedot.
 • Vapaa-aika
  • Kulttuuriin, liikuntaan, harrastuksiin ja ulkoiluun liittyvät palvelut ja yhteystiedot, esimerkiksi kirjastojen ja museoiden aukiolot, luistelupaikkojen, ulkoilupolkujen tai urheilukenttien yhteystiedot.

Verkkopalvelun uudistamisella haluttiin saada käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä ja lisäksi voimaan astuneen saavutettavuuslain ehdot piti huomioida. Palvelukartta ei ole vielä saavutettava, mutta palvelun kehityksessä on huomioitu saavutettavuuden vaatimukset ja saavutettavuus on palvelukartan seuraava kehitysprojekti. Palvelukartalla on yli 1100 palvelupistettä ja runsaalle 200 on tehty esteettömyyskartoitus. Paikkojen esteettömyyden kartoitusten mukaan palvelupisteitä parannetaan ja muutokset päivitetään palvelukarttaan.

AVOIMUUDELLA JA YHTEISTYÖLLÄ ON VOIMAA

Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa palvelukartasta on tarkoitus tehdä maailman saavutettavin palvelukartta. Kaupungit hyödyntävät toistensa avoimen lähdekoodin ratkaisuja, mikä on järkevää, sillä tarpeet ja niihin liittyvät haasteet ovat kaupungeilla kuitenkin usein samat. Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen on myös kustannustehokasta, mikä on positiivinen signaali myös kaupunkien veronmaksajille.

Kaupunkien avoimen lähdekoodin ratkaisujen ympärille on kehittymässä yhteistyötä, mikä on huomattavasti helpompaa, kun toteuttava taho on hyvin perillä sekä tilaavan kaupungin tarpeista että alkuperäisen rakentamisen lähtökohdista ja ratkaisuista, kiteyttää hankejohtaja Päivi Saalasto Turun kaupungilta.

Olemme aina palvelutoteutuksissa luottaneet avoimen lähdekoodin ratkaisuihin ja on positiivista, että myös kaupungit ovat siirtymässä vahvasti tähän suuntaan. Sen lisäksi, että kaupunkien avoimen lähdekoodin ratkaisut ovat helpommin monistettavissa muille, ovat ratkaisut lisäksi toimittajariippumattomia.

Yhdessä Helsingin kaupungin kanssa palvelukartasta on tarkoitus tehdä maailman saavutettavin palvelukartta. Kehitystyö on käynnissä ja saavutettavia ominaisuuksia on tarkoitus julkaista Turun ja Helsingin palvelukarttoihin vuoden 2020 aikana.

MITÄ TEHTIIN JA MITEN ONNISTUTTIIN?

Palvelukartta perustuu Helsingin Palvelukartan avoimen lähdekoodin ratkaisuun. Vahvuutemme avoimen lähdekoodin teknologioiden kanssa teki meistä luonnollisen kumppanin muuntamaan Helsingin kaupungin version Turun alueen palveluksi. Räätälöimme palvelun vastaamaan Turun kaupungin tarpeita ja kehitimme koodia yleiskäyttöisempään suuntaan.

Verkkopalvelun backend on kirjoitettu Python ja Django teknologioilla ja käyttöliittymässä käytettiin JavaScript ja CoffeeScript -ohjelmointikieliä. Palveluun haetaan myös esteettömyystietoja palvelupisteistä, esimerkiksi pääseekö pyörätuolin kanssa palveluun vai ei. Karttaominaisuutta rakennettiin PostGIS teknologian avulla.

Palvelukartta integroituu Turun kaupungin omien tietolähteiden kanssa Turun palvelupisteiden tietojen keräämiseksi. Palvelutiedot tulevat turku.fi:n palveluhakemistosta, reittitiedot tulevat Digitransit-rajapinnan kautta ja esteettömyystiedot suomi.fi -verkkopalvelusta, joka on Helsingin kaupungin rakentama esteettömyyssovellus.

Turun palvelukartan toteutus pääkaupunkiseudun ratkaisun pohjalta oli helpompaa, kun toteuttavalla taholla oli ymmärrys Helsingin kaupungin linjauksista sekä yhteydet avainhenkilöihin, kuvailee erityisasiantuntija Sanna Moisala Turun kaupungilta.

Hienoa tehdä yhteistyötä kaupunkien kanssa ja tuottaa kaupunkilaisille laadukkaita digitaalisia palveluita!

– Mikko Kivistö, Country Manager Suomi

Recent Posts