Tyytyväinen asiakaskunta on yritykselle arvokas pääoma. Tyytyväiset asiakkaat suosittelevat yrityksen palveluja tuttavilleen, joiden kautta yrityksellä on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaansa. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa monta asiaa, mutta eniten vaikuttavat asiakkaan odotukset suhteessa siihen, millainen ostettu tai käytetty palvelu todellisuudessa on.

Nykyisellään tukipalveluiden saavutettavuus on yleisesti ottaen heikosti järjestetty ja esimerkiksi häiriöt sähköisissä palveluissa aiheuttavat loppukäyttäjille usein osto- tai muun tapahtuman keskeytyksen. Verkkopalveluiden, kuten esimerkiksi verkkokauppojen, kysyntäpiikit ajoittuvat useasti iltoihin ja viikonloppuihin. Onkin erittäin tärkeää, että palveluiden toimivuus voidaan varmistaa myös toimistoaikojen ulkopuolella. Jos tekninen tuki ei toimi silloin kun sitä eniten tarvitaan, aiheuttaa se palvelun tarjoajalle tappioita tyytymättöminä asiakkaina sekä menetettynä liikevaihtona.

Asiakaspalvelun haasteena ICT-alalla on yleisesti ottaen ulkoistus – suuri osa asiakaspalvelusta on siirretty ulkomaille ja asiantuntevan palvelun saaminen on haastavaa. Useat yritykset tarjoavat jo 24/7-tukea, mutta valitettavan usein tämä tarkoittaa käytännössä asiantuntemuksen puutetta ja/tai kielellisiä ongelmia. Tukipalveluiden ulkoistusten myötä kommunikaation vaikeus, sekä ammattitaidon puute estävät helposti ongelman sujuvan selvittelyn, itse ongelman ratkaisun siirtyessä pahimmillaan seuraavaan arkipäivään.

Me Andersilla olemme asettaneet tavoitteemme korkealle, jotta voisimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Me ymmärrämme, että ongelmatilanteissa on äärimmäisen tärkeää, että asiakaspalvelija omaa hyvät sosiaaliset taidot sekä ymmärryksen myytävästä tuotteesta tai palvelusta. Tästä syystä olemme päättäneet tarjota asiakkaillemme toukokuun alusta lähtien mahdollisuutta laajennettuun tekniseen tukeen, joka on tavoitettavissa 24/7.

Palvelun tavoitteena on minimoida katkokset sekä tarjota asiantuntevaa apua normaalien toimistoaikojen ulkopuolella. Laajennetussa teknisessä tuessa Andersin omat asiantuntijat valvovat palveluita, vastaavat tukipyyntöihin ja antavat oman ammattitaitonsa organisaatioiden käyttöön. Näin ollen vaikkapa perjantaina kello 23.10 tapahtuva katkos tai häiriö saadaan korjattua jopa saman vuorokauden aikana. Jokainen Andersin asiantuntija, joka vastaa laajennetun tuen tuottamisesta, osaa monipuolisesti selvitellä ja ratkaista palvelussa mahdollisesti esiintyviä ongelmatilanteita. Emme myöskään jätä virheen tunnistusta puhtaasti asiakkaan vastuulle, vaan reagoimme välittömästi palvelussa tapahtuviin muutoksiin, valvontatyökalujemme kautta.

Asiakastyytyväisyys on asiakkaiden odotuksiin vastaamista. Asiakastyytyväisyys tarkoittaa asiakkaan odotusten ja kokemusten välistä suhdetta. Jos kokemukset vastaavat odotuksia, on asiakas tyytyväinen. Mikäli odotukset eivät täyty, on asiakas tyytymätön. Jos palveluntarjoaja lupaa liikoja, asiakkaan odotukset nousevat liian suuriksi. Tällöin asiakas kokee saavansa heikkoa laatua ja on tyytymätön. Me Andersilla tulemme tarjoamaan asiakkaillemme juuri sen minkä lupaamme: Ammattitaitoista asiakaspalvelua ja laatua 24/7.

Kysy ihmeessä lisää palvelusta ja pyydä tarjous!

Riku Voipio
Director

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE