Lähes kaikkien toimialojen digitalisoituminen puhututtaa tänä keväänä enemmän kuin koskaan. Vallitseva poikkeustilanne on nostanut verkkoliiketoiminnan arvoa ja etenkin verkkokauppojen toimintavarmuus ja asiakaskokemus ovat nousseet yritysten arvoasteikolla korkealle. Yhä useampi asiakas on siirtynyt asioimaan verkossa, jonka johdosta digitaalinen läsnäolo on oleellinen yritysten menestyksessä.

Mikäli verkkokaupan toimintavarmuudessa on puutteita, saavutettava liiketoimintahyöty ja asiakastyytyväisyys kärsivät merkittävästi. Siksi onkin tärkeää, että apteekeille suunnatut verkkokauppa-alustat toimivat moitteettomasti, mahdollistaen hyvän asiakaskokemuksen sekä onnistuneen ostotapahtuman.

Suomessa on viime aikoina tehty muutoksia terveys- ja lääkepoliittisiin linjauksiin, jotka ovat mahdollistaneet sen, että apteekit ovat voineet laajentaa palvelujaan ja tehtäviään terveydenhuollossa. Samanaikaisesti apteekkien talouteen ovat vaikuttaneet aikaisemmin toteutuneet muutokset, jotka ovat saaneet apteekit tehostamaan toimintojaan ja ottamaan verkkokauppatoiminnan osaksi liiketoimintaansa kannattavuuden turvaamiseksi.

Apteekkitoimiala on muuta yritystoimintaa voimakkaammin säädeltyä ja siksi yrityksen valitsema strategia nousee tärkeään asemaan. Mikäli strategiassa ei ole huomioitu riittävästi verkossa tapahtuvan asioinnin hyötyjä, ollaan tilanteessa, jossa liiketoiminnan täyttä arvoa ei voida saavuttaa. Apteekit voivat erottautua kilpailijoistaan vain ydinprosessien suorittamiseen liittyvän lääkeneuvonnan, muiden palveluiden ja palvelun laadun sekä palveluympäristön avulla.

anders development blog and software blog

Apteekkien verkkokauppatoiminta kasvaa 

Kuluttajat haluavat ostaa tuotteensa verkossa – helposti ja vaivattomasti. Tämä trendi on heijastunut myös apteekkialalle ja verkko-ostaminen myös lääkkeiden ja apteekkituotteiden osalta on tullut jäädäkseen. Verkkoliiketoiminnan asiantutijayrityksenä Anders haluaa toimia apteekkien tukena siirryttäessä digitaaliseen toimintaympäristöön.

Anders on tukenut apteekkitoiminnan digitalisoitumista apteekeille räätälöidyn verkkokauppa-alustan kanssa jo vuodesta 2014 lähtien. Andersin toteuttamalla eApteekki alustalla on liki sata apteekkia ja alustaa käyttävien apteekkien verkkokauppatoiminta on kasvanut muutaman viime vuoden ajan kovaa vauhtia.

Verkkokauppaostojen suosio räjähti vuonna 2018 ja kasvu on ollut hurjaa sen jälkeen. Vaikka apteekkitoiminnassa suositaan edelleen kivijalkaliikkeissä tapahtuvaa asiointia, on varmaa, että verkossa tapahtuvat ostot tulevat kasvamaan tulevaisuudessa entisestään ja verkkokaupan merkitys liiketoiminnassa on merkittävä.

Taulukosta voidaan selkeästi havaita, kuinka apteekkien verkkokauppaostojen trendi on kasvussa. Erityisesti tämän vuoden alku ja vallitseva poikkeustila näkyvät selkeänä piikkinä (vihreä palkki) verkkokauppamyynnissä. Tammi-huhtikuun 2020 myynti on kasvanut 125 prosenttia eli yli tuplaantunut edellisen vuoden tammi-huhtikuun 2019 myynnistä.

Verkkokaupan merkitys kasvussa 

Verkkokauppa on päivä päivältä laajeneva ilmiö. Verkkokaupassa yrityksen koolla ei ole enää, vaan pienikin yritys voi hyödyntää osaamistaan ja kilpailla markkinoilla. Kymmenen viime vuoden aikana verkkokaupan merkitys kaikelle kaupankäynnille on kasvanut voimakkaasti toimialasta riippumatta.

Apteekkitoiminta on poikennut tästä kehityksestä, sillä suurin osa asiakaskohtaamisista on hoidettu kivijalkaliikkeissä. Tänä päivänä verkkokauppa on kuitenkin välttämätön osa liiketoimintaa, mikäli apteekit haluavat pysyä mukana kilpailussa digitalisuuden kehittyessä.

Verkkokauppa tarjoaa yhä enemmän lisäarvoa koko ostoprosessin ajan. Se toimii työkaluna tuotteen saatavuuden tarkistamiseen, asiakkaan ja kauppiaan väliseen kommunikointiin, tuotetiedon hakemiseen, tuotteiden ja kauppojen vertailuun, sekä useiden arvosteluiden lukemiseen. Kuluttajat käyttävät paljon myös uusia viestintätapoja, kuten Facebookia, blogeja ja foorumeita käydäkseen kommunikointia arjen rutiineista sekä hankinnoista.

Kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuva muutos on myös lisännyt potentiaalia verkkokaupalle. Nykyään kuluttajat haluavat ostaa tuotteensa verkosta säästääkseen aikaansa. Tästä on etua verkkokaupoille, mutta se asettaa paljon vaatimuksia mitä tulee palveluun, nopeuteen ja valikoimaan. Yhä useampi ihminen on valmiina tilaamaan verkosta myös apteekkituotteensa.

Muutamassa vuodessa tästä voi tulla uusi normaali käytäntö, jonka johdosta apteekkien on oltava läsnä verkossa turvatakseen kilpailukykynsä. Kansainvälisellä tasolla myös ikäihmiset siirtyvät verkkokaupan käyttäjiksi ja heillekin verkosta ostaminen on nykyisin arkipäivää. Tämä sama trendi on nähtävissä myös Suomessa, jonne vastaavat muutokset rantautuvat yleensä pienellä viiveellä.

Andersin eApteekki-alustasta lisätietoja löydät täältä! Autan mielelläni kartoittamaan apteekinne verkkonäkyvyyden tarpeita. 

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE