Olemassa olevan perintäohjelman kokonaisvaltainen uudistaminen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Järjestelmään lisätyt automaatiot ja integraatiot eri järjestelmiin ovat helpottaneet arkea, käyttöliittymän uudistus on parantanut käyttökokemusta. Kehityksessä on vahvasti huomioitu myös Kuntaperinnän omien asiakkaiden toiveet.

Vuoden 2021 alusta Suomen Kuntaperintä Oy (2019-2020 Sarastia Kuntaperintä ja 2015-2019 Taitoa Kuntaperintä) on kotimainen julkishallinnon saatavienhallintaan keskittynyt yritys, jossa yhdistyvät kuntasektorin taloushallinnon sekä perintäalan osaaminen. Suomen Kuntaperinnän palveluun kuuluu kaikki maksuvalvonnan ja perinnän palvelut: maksumuistutukset, vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä sekä jälkiperintä.

Kuntaperinnän asiakaskunta koostuu kunnista, kaupungeista ja kuntayhtymistä. Kuntaperintä pyrkii olemaan inhimillinen kumppani ja huomioimaan velallisen tarpeet samalla kuin tarkoitus toki on kotiuittaa asiakkaiden saatavat nopeasti.

TAVOITTEENA TEHDÄ MITTAVA PERINNÄNHALLINTAJÄRJESTELMÄN UUDISTUS   

Vuoden 2016 aikana Kuntaperintä etsi Python- & Django-teknologioihin erikoistunutta toimittajakumppania ottamaan haltuun käyttämäänsä perinnänhallintajärjestelmää.

Kuntaperintä vakuuttui Andersin vahvasta teknologiaosaamisesta erityisesti Pythoniin ja näin Anders valikoitui Anitta-perintäohjelman konsultointi- ja kehityskumppaniksi. Järjestelmää on alusta asti kehitetty tiiviisti yhdessä Kuntaperinnän sisäisen IT-tiimin kanssa ja tiedonkulku on saatu mahdollisimman saumattomaksi.

Ongelmana perintäohjelmassa oli automaatioiden ja tietoja yhdistävien integraatioiden puuttuminen, monimutkainen käyttöliittymä sekä epälooginen taustajärjestelmä. Anders otti haasteen vastaan ja ratkaisuja lähdettiin visioimaan yhdessä Kuntaperinnän omien IT-asiantuntijoiden kanssa.

RATKAISU LÖYTYI SUUNNITELMALLISESTA KEHITYSTYÖSTÄ

Kuntaperintä toivoi Andersilta kokonaisvaltaista suunnitelmaa olemassa olevan järjestelmän kunnostukseen, sillä kokonaan uuden järjestelmän päivitys olisi ollut liian massiivinen operaatio.

Tärkeimmäksi tavoitteeksi Kuntaperintä nimesi toistuvien työvaiheiden automatisoinnin, joka tehostaisi toimintaa sekä vähentäisi manuaalisesta työstä aiheutuvia inhimillisiä virheitä. Lisäksi järjestelmään toivottiin integraatioita helpottamaan tiedonhallintaa ja -kulkua. Projektissa lähdettiin liikkeelle käyttöliittymien selkeyttämisestä ja yksinkertaisesti järjestelmän koodin uudelleenkirjoituksesta.

Järjestelmään on rakennettu Andersin kehitystyön aikana lukuisia uusia integraatioita muun muassa asiakastietorekisteriin, sähköisen ulosoton järjestelmään (Uljas) ja oikeuden päätöskantaan (Tuomas). Lisäksi saatiin mm. käyttäjäkokemukseen selkeyttä sekä johdonmukaisuutta. Automaattitestausta saatiin nostettua huomattavasti.

Nykytila-analyysista suuntaviivat tulevaisuuteen

Vuonna 2020 Kuntaperinnän johto toivoi tulevien vuosien suunnittelun ja budjetoinnin tueksi selkeän tilanneanalyysin järjestelmän sekä sen teknologioiden nykytilasta. Analyysiin toivottiin lisäksi arvio järjestelmän toiminnasta ja skaalautuvuudesta tuleviin vuosiin mukaan lukien suositukset Andersin tarpeelliseksi katsomista päivityksistä ja kehitysalueista. Analyysin pohjalta saatiin kokonaisvaltainen näkemys tulevan vuosien tavoitteista ja luotiin suunnitelma kehitystyöhön.

“On ollut todella miellyttävää tehdä yhteistyötä Sarastia Kuntaperinnän kanssa, joka aidosti haluaa kehittää omia toimintojaan pitkäjänteisesti. Olemme yhdessä lähteneet ratkaisemaan haasteita, ja tässä on hyvä esimerkki asiakkaasta, joka on valmis kyseenalaistamaan omia toimintamalleja ja uudistamaan liiketoimintaansa. Olemme kulkeneet pitkän matkan yhdessä ja on ollut myös hieno huomata, että olemme saavuttaneet merkittäviä edistysaskelia yrityksen ydinjärjestelmän kehityksessä.“, toteaa Mikko Kivistö, Andersin maajohtaja.

KUNTAPERINNÄN OMIEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ON PARAS MAHDOLLINEN LOPPUTULOS

Anittan käyttöliittymää on selkeytetty, mikä on parantanut ohjelman käytettävyyttä eri käyttäjäryhmillä, ja sitä myöden hallintapaneelien käyttökokemus on parantunut huomattavasti.

Integraatiot ovat helpottaneet saatavienhallintaa, kun tietoja ei tarvitse enää manuaalisesta hakea eri paikoista. Järjestelmän automaattisen testauksen kattavuus on saatu nostettua erinomaiselle tasolle ja samalla järjestelmän vakaus on parantunut huomattavasti.

Toimitettu nykytila-analyysi tarjosi selkeän näkymän perintäohjelman nykytilasta, tavoitetilasta ja vaihtoehtoja, millä askelmerkeillä tavoitteisiin päästään. Analyysin perusteella perintäjärjestlemän nykytilan todettiin olevan hyvällä tasolla, joten kehitystyön voidaan todeta onnistuneen.

Kuntaperinnän omat asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ohjelmaan ja erityisesti siihen, että heidän toiveensa otetaan huomioon järjestelmäkehityksessä.

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE