Helsingin kaupungin Maanvuokrausjärjestelmän koettiin tulleen käyttökelpoisen elinkaarensa päähän ja uuden järjestelmän myötä haluttiin digitalisoida maa- ja kiinteistöomaisuuden hallinnan palveluita sekä automatisoida manuaalisia prosesseja. Anders otti haltuunsa hankkeen pääkehitystyön vastuun, ja järjestelmä vietiin tuotantoon vuonna 2019. Yhteistyö on jatkunut aktiivisena tämänkin jälkeen uusien ominaisuuksien kehityksen parissa.

Maanvuokrausjärjestelmä on rekisterijärjestelmä, jossa hallitaan koko Helsingin alueen vuokrakohteisiin ja -sopimuksiin liittyviä tietoja. Lisäksi järjestelmä sisältää mm. vuokrien laskennan, laskutuksen ja tukee sopimusehtojen valvontaa.

Mistä lähdettiin liikkeelle? 

Vanhan Maanvuokrausjärjestelmän (MVJ) todettiin olevan käyttökelpoisen elinkaarensa päässä. Järjestelmä koettiin toiminnoiltaan ja toteutustavaltaan vanhentuneeksi, eikä vanha järjestelmä palvellut toiminnan tarpeita riittävän kattavasti. Datalähteiden lisääntyessä Maanvuokrausjärjestelmän rinnalla oli tarpeen hyödyntää muita järjestelmiä ja tietovarantoja, joiden integraatioihin vanha järjestelmä ei enää taipunut.

Andersin osuus järjestelmän kehityksestä oli järjestelmän suunnittelu sekä backendin kehittäminen. Yksi kehitystyön tärkein ja vaativin ratkaisu oli luoda automaattisesti toimivan laskutusjärjestelmä vuokrauksille sekä SAP-integraation toteuttaminen.

“Maanvuokrausjärjestelmä on kompleksinen kokonaisuus ja on tarjonnut mukavaa haastetta. Järjestelmän rakentaminen alusta asti on ollut meille todella mielenkiintoinen kokonaisuus. Yhteistyö asiakkaan kanssa on sujunut mukavasti ja asiakas on ollut hyvin aktiivinen koko projektin ajan.” – Tomi Järvi, Andersin projektipäällikkö.

Millaiset tavoitteet uudelle järjestelmälle asetettiin?  

Uuden järjestelmän haluttiin helpottavan vuokrakohteisiin ja -sopimuksiin liittyvää tiedonkulkua ja –jakoa, sillä ennen järjestelmän julkaisua tietoja jouduttiin käsittelemään useissa eri järjestelmissä.

Maanvuokrajärjestelmän uudistukseen liittyi joukko uusia kehittämistavoitteita, kuten:

  • Luotettavuus
  • Käytettävyyden ja käyttökokemuksen parantaminen
  • Maaomaisuuden hallinnan tuki
  • Jälleenvuokrauksen tukeminen
  • Integraatiot ympäröiviin järjestelmiin
  • Teknisesti moderni maanvuokrausjärjestelmä

Uusi järjestelmä toimii ns. varjoreskontrana, joka valvoo maksuliikennettä ja huolehtii muistutuksista. MVJ automatisoi mm. laskutuksen ja laskutuskausien uudistamiset näppärästi yhden käyttöliittymän kautta pitäen samalla SAPin ajantasalla.

Maanvuokrausjärjestelmään rakennettiin lisäksi karttaominaisuus, jonka avulla on mahdollista nähdä vuokrattavien kohteiden ja alueiden koordinaatit kartan kautta.

“Tavoitteet liittyivät osin ratkaisun yleiseen uudistamiseen ja modernisointiin, osin tiettyjen puutteelliseksi koettujen toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä vuokrausprosessin tuen laajentamiseen erityisesti varaus-vaihetta edeltävän toiminnan sekä vuokrauksen päättymisen tuen osalta.

Projekti sujui Andersin kanssa heti hyvässä yhteisymmärryksessä ja toimintaa pyrittiin kehittämään yhdessä säännöllisillä palavereilla ja palautteilla.” – Jani Kuokkanen, Helsingin kaupungin projektipäällikkö

Uusi järjestelmä toimii nyt nykyaikaisilla teknologioilla, ja sen muokkaaminen aina muuttuvien tarpeiden mukaan on mahdollista. Useiden datalähteiden integrointi järjestelmään automatisoi monia työvaiheita ja helpottaa järjestelmän käyttöä.

Teknologiat: Django REST & ReactJS & PostgreSQL sekä integraatiot lukuisiin järjestelmiin.

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE