Saavutettavuus on 2000-luvun keskeisiä teemoja. Vuonna 2019 voimaan astunut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jolla saavutettavuusdirektiivi Suomessa ratifioitiin, velvoittaa kaikki julkisen hallinnon organisaatiot tekemään verkkopalvelunsa saavutettaviksi. Ketä saavutettavuusdirektiivi koskee ja kenelle koulutus sopii?

Saavutettavuuden ymmärtäminen koskee myös yksityisiä toimijoita, sillä saavutettavuuden piirissä on liki miljoona suomalaista. Saavutettavuuskoulutus on helppo tapa tutustua aiheeseen ja lisätä keskitetysti tietoa henkilöstölle. Mitä saavutettavuus käytännössä tarkoittaa ja ketä verkon esteettömyys koskee? Saavutettavuuskouluttajamme Teemu Selkälä kirjoitti aiheesta kattavasti blogiimme, lue tästä.

Kenelle saavutettavuuskoulutus on tarpeellinen?

Saavutettavuudesta keskusteltaessa tulee helposti mieleen, että kyseessä on jokin iso erillinen ryhmä, jolle laki nyt pakottaa tarjoamaan palveluja. Taustalla on kuitenkin huomattavasti laajempi asia kuin yhden ryhmän lisääminen; Palvelun suunnitteleminen kaikille (design-for-all).

Saavutettavuus siis on vain askel suuntaan, jossa tehdään saavutettavampia, yksinkertaisempia ja käytettävämpiä palveluja ihan jokaiselle.

Työssään saavutettavuusdirektiivin perusteita tarvitsevat ainakin:

  • Julkisen hallinnon organisaatioiden edustajat
  • IT-yritykset, jotka tuottavat verkkopalveluita julkisille toimijoille
  • Ohjelmistokehittäjät, myynti ja sisällöntuottajat

Saavutettavuudesta ja direktiivistä löytyy paljon tietoa netistä, mutta koulutus on oiva tapa tarjota henkilöstölle tiivis paketti perusteista sekä hyödyllinen työkalupakki, jonka avulla voi päästä oppimisen ja osaamisen jalostamisen alkuun. Koulutuksen jälkeen oma henkilöstö on perillä niin direktiivin kattavuudesta kuin syistä ja ymmärtävät mitä asioita verkon esteettömyydessä tulee huomioida.

Case Gredi

Brändihallinnan ja digitaalisen aineistonhallinnan markkinajohtaja Gredi oli yhteydessä Andersiin ja toivoi saavutettavuuskonsultointia. Yrityksen Gredi Content HUB digitaalista aineistonhallinta työkalua hyödyntää moni julkisen hallinnon organisaatio, jolloin verkkopalvelu pitää muokata saavutettavaksi.

Moni saavutettavuusdirektiivin alainen yritys käyttää Gredin aineistonhallintapalvelua, josta he jakavat suoraan tietoa kansalaisille. Tämä tarkoittaa, että jaettava materiaali pitää olla jokaisen henkilön saavutettavissa.

Gredille on tärkeä pystyä tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista asiantuntijapalvelua, jolloin on myös tärkeää tuoda Gredin aineistonhallintapalvelu täysin direktiivin piirin.

– Matias Louanto, Sales Specialist, Gredin asiakkuusvastaava

Anders järjesti Gredin henkilökunnalle puolen päivän koulutuksen, johon osallistui niin niin sisällöntuottajat, ohjelmistokehittäjät ja johto. Kouluttajamme Teemu Selkälä kävi läpi saavutettavuuden perusteet ja käytännön esimerkit saavutettavan verkkopalvelun ominaisuuksista.

Gredi hyödyntää koulutuksessa opittua tietoa myös asiakkaiden hankinnassa, mikä antaa heille erinomaisen mahdollisuuden liiketoiminnan kasvattamiseen.  Yritys ei myöskään halua rajoittaa palveluaan vain tietyille ihmisille, jonka takia saavutettavuus on heille erityisen tärkeä asia.

Haluan heti tuoreeltaan kiittää ja kehua koulutuksesta. Teemu oli koostanut erittäin hyvän paketin ja hänellä oli todella hyvä ote kouluttajana. Kokonaisuus oli jäsennelty ja monipuolinen ja mikä tärkeintä, sai aikaan kiinnostuksen tutkia asiaa lisää. Myös vuorovaikutteisuus oli erittäin hyvällä tasolla.

– Tarja Finni, Key Account Manager, Gredi Oy

Mitä asioita saavutettavuuskoulutuksessa käsitellään?

Koulutus on täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaan. Yleisesti koulutus on kuitenkin jaettu kahteen osaan; teoriaan ja käytäntöön.

Ensimmäisen osioon sisältyy direktiivin historiaa lyhyesti, sitä minkälaisia haasteita saavutettavuutta tarvitsevilla ihmisillä voi olla, mitä tahoja se koskee sekä millä aikataululla. Tärkeintä verkkopalveluiden saavutettavuuden läpikäynnissä on pystyä luomaan edes alustava käsitys siitä, minkälaisia haasteita palvelun käytössä eri henkilöllä voi olla.

Koulutuksen toinen osa käsittelee saavutettavuuden käytäntöä ja teknisempää puolta, kuten mitä WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) pitää sisällään. Tässä osiossa käydään läpi myös konkreettisia esimerkkejä saavutettavista ja vähemmän saavutettavista sivuista.

Yksi parhaista toteutuksista sivuston saavutettavuuden rakentamisessa mitä olen viime aikoina nähnyt, on verohallinnon vero.fi sivusto.

– Teemu Selkälä, Project Manager, Saavutettavuuskouluttaja

Koulutuksessa tutustutaan myös saavutettavuustestauksessa käytettäviin työkaluihin sekä työn jakautumista manuaaliseen ja automatisoituun testaamiseen.

Saavutettavuuskoulutuksien tueksi olemme toteuttaneet saavutettavuussivuston, joka demonstroi erilaisia saavutettavuusvirheitä. Sivuston avulla on helppo havainnoida esimerkkejä tyypillisimmistä saavutettavuuteen liitettävistä virhetapauksista kuten kontrasti ongelmista, puuttuvista tai huonosti nimetyistä elementeistä sekä navigointiin liittyvistä ongelmista.

Osallistujat saavat kattavan paketin saavutettavuuden perusteista ja tarkemmasta teknisestä näkökulmasta.

Mielestäni ryhmätyöt sekä havainnollistaminen selkein ja konkreettisin esimerkein on aina tehokkaampi ja mielenkiintoisempi pohja koulutukselle, kuin luentomaiset kalvosulkeiset.

– Teemu Selkälä

Lue lisää saavutettavuuspalveluistamme tai ota saavutettavuusasioissa yhteyttä suoraan yhteyshenkilöömme Matiakseen!

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE