Suomalainen ohjelmistoyritys Anders tukee vuonna 2021 Twig the Coden toimintaa. Yritykselle on tärkeää lisätä ohjelmistoalan diversiteettiä ja siksi tuen kohteeksi valikoitui naisia ja tyttöjä IT-alalle houkutteleva Twig the Code.

Miksi haluamme olla mukana?

IT-ala kärsii osaamispulasta – tätä virttä olemme kuulleet jo pitkään, ja tämän haasteen tunnistamme hyvin itsekin. Myös me haluamme olla osa ratkaisua, houkutella alalle lisää tekijöitä ja tukea ohjelmistoalan diversiteettiä, niin sukupuolten välisen jakauman tasoittumista kuin monikulttuurisuutta. Meille monimuotoisuus on avain innovatiivisuuden kehittymiseen sekä rikkaampaan kanssakäymiseen.

Vaikka korkeakoulut pyrkivätkin vastaamaan liiketoiminnan kysyntään nostamalla aloituspaikkojen määrää, haasteena on tällä hetkellä nimenomaan kokeneiden osaajien tarve.

ICT-alan koulutukset mukaan lukien näiden alojen uusien opiskelijoiden määrän kasvu vastaa kolmea neljäsosaa koko uusien opiskelijoiden määrän lisäyksestä. 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto

Twig the Coden kaltaiset naisille suunnatut yhteisöt tekevät mitä parhainta työtä lisätessään tietoisuutta ohjelmistoalasta, madaltaen kynnystä tutustua koodaamiseen – ennen kokonaisen korkeakoulututkinnon aloittamista.

Osaamispulaan opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä ei vaikuta vielä hetkeen, mutta suunta on ehdottomasti oikea. Kriittinen senior-tason ohjelmistokehittäjien tarve johtuu osittain liiketoiminnan määrittelemistä vaatimuksista ja projekteihin tarvittavista (jopa ylimitoitetuista) laatupisteistä. Myös asiakaspuolella olisi hyvä ymmärtää alan tukala tilanne ja madaltaa pisterajoja tietyiltä osin, sekä hyväksyä tiimeihin mukaan myös kokemattomampia kehittäjiä.

Näin ohjelmistoyrityksiltäkin löytyisi enemmän paukkuja junior-tason ja opiskelijoiden palkkaamiseen sekä kouluttamiseen. Nyt osaamispulan ratkaisun pullonkaulana toimii alalle löytävien aloittelijoiden harjoittelupaikkojen niukkuus. Tämän vuoden junnu voi olla jo ensi vuoden sennu, sillä kokemusvuodet eivät kerro koko totuutta osaamisesta.

Yhteisön tarjoama vertaistuki ja koulutukset

Olemme huomanneet, että täsmäkoulutukset tiettyihin teknologioihin ovat usein todella tehokkaita viemään käytännön osaamista eteenpäin. Harrastuneisuus on yksi avaintekijöistä oman osaamisensa kehittämiseen, ja sitä arvostetaan myös työmarkkinoilla.

Tasa-arvon edistäminen on yksi vastuullisuusteemamme kokonaisuuksista, ja olemme onnellisia, kun saamme olla mukana tukemassa Twig the Code -yhdistystä. Twig the Coden tarjoama yhteisöllisyys ja koulutukset ovat erinomainen tapa johdattaa enemmän naisia ohjelmistoalalle ja lisätä alan diversiteettiä.

Yhteistyössä on toteutettu muun muassa kaksi työpajaa keväällä 2021.

 • What the hell is this UX – UX:n perusteet, osallistujia 30 .
 • Welcome to the dark side – koodauksen ABC, osallistujia 40.

Kumpaankin työpajaan olisi ollut paljon enemmän halukkaita osallistujia, mutta pystyäksemme vuorovaikuttamaan ja auttamaan käytännön tehtävissä, jouduimme rajaamaan osallistujamäärää.

Andersin HR Business Partner Anna-Greta osallistui Koodauksen ABC -koulutukseen, kouluttajana Andersin Senior Developer Pauliina. 

PARASTA MOLEMMISSA WORKSHOPEISSA OSALLISTUJIEN MUKAAN OLI KÄYTÄNNÖNLÄHEISYYS, JOTA KUVAILTIIN PALAUTTEISSA:

 • Konkreettisuus :)
 • Käytännön harjoitustehtävä
 • itse kokeileminen
 • Yksinkertaiset ohjeet ja ihana vetäjä.
 • Monipuolinen esitys, sai hyvän käsityksen pääpiirteistä. Tykkäsin siitä, että oli yksi harjoituskin saatu sisällytettyä mukaan.

MYÖS REALISTINEN JA KONKREETTINEN TYÖN ESITTELY SAI POSITIIVISTA PALAUTETTA:

 • Oli kiva että sai seurata koodia editorissa.
 • Asiantunteva esiintyjä. Toi kattavasti esille UX-perusteita konkreettisin esimerkein.
 • Parasta oli workshopissa omien kysymyksien esittämisen mahdollisuus ja oikeiden projektien esittely.
 • Selkeä rakenne, ymmärrys miten asioita esitellään, innostunut ja osaava puhuja, vuorovaikutus. Vaikka teema on jonkun verran tuttu, sain uutta ajateltavaa. Kiitos!

– Meille yritysyhteistyö on erityisen tärkeää myös siitä syystä, että vasta alalla aloittelevat naiset tulevat tutuiksi erilaisten toimijoiden kanssa ja siten taas uskaltavat ehkä helpommin lähestyä heitä, korostaa Twig the Coden puheenjohtaja Susanna Kyllönen.

– Me puolestamme haluamme auttaa yrityksiä saavuttamaan monimuotoisuutta, niin että se ei jää ainoastaan puheen tasolle. On tutkittu, että monimuotoisuudessa onnistuminen vaikuttaa positiivisesti yrityksen maineeseen ja työnantajamielikuvaan. Anders on aktiivisesti järjestänyt naiskoodareille tai sellaiseksi haluaville tapahtumia. Andersin kanssa on ollut ilo työskennellä ja uskon että yhteistyömme ei tule rajoittumaan pelkästään tähän vuoteen, Kyllönen jatkaa.

Kiitos Twig the Codelle tähän astisesta yhteistyöstä, ja haluamme yhteistyön jatkuvan vahvana myös jatkossa!

Heräsikö ideoita tai ajatuksia miten voisimme tukea IT-alan diversiteettiä vielä lisää?

Anders rakentaa digitaalisesti kestäviä ratkaisuja, jotka luovat asiakkailleen pitkäaikaista arvoa. Korkea laatu ja osaaminen ovat Andersin merkittäviä erottavia tekijöitä ja joille tyytyväiset asiakkaat ovat kunnia-asia. Yrityksessä ylläpidetään täysin omalaatuista ja poikkeuksellisen upeaa organisaatiokulttuuria, jossa huumori saa läikkyä yli äyräiden ja johon jokainen anderslainen saa olla mukana vaikuttamassa. www.anders.com

Recent Posts