TURUN KAUPUNKI

Palvelukartta -verkkopalvelu

EtusivuReferenssit / Turun kaupunki

AVOIN

LÄHDEKOODI

INTEGROIDUT

TIETOLÄHTEET

POSTGIS

KARTTAOMINAISUUS

KAUPUNKIEN

DIGITALISOINTI

AVOIN

LÄHDEKOODI

INTEGROIDUT

TIETOLÄHTEET

POSTGIS

KARTTAOMINAISUUS

KAUPUNKIEN

DIGITALISOINTI

Toteutimme Turun kaupungille palvelukartta.fi -verkkopalvelun, jonka kartta esittää kaupungin palveluiden toimipisteet ja palvelutiedot. Palvelun taustalla on useita datalähteitä, jotka tuovat lisätietoa esimerkiksi palvelupisteiden esteettömyystiedoista. Palvelukartta perustuu Helsingin Palvelukartan avoimen lähdekoodin ratkaisuun, jonka räätälöimme Turun kaupungin tarpeisiin.

PALVELUKARTTA TARJOAA KAUPUNKILAISILLE HELPON TAVAN OTTAA SELVÄÄ MONIPUOLISISTA PALVELUISTA!

Palvelukartta on verkkoselaimessa toimiva kartta, josta käyttäjä voi hakea kaupungin palveluita, etsiä niiden yhteystietoja, aukioloja ja reittejä palvelupisteeseen. Uudessa palvelussa myös käyttäjäryhmät on huomioitu paremmin. Erilaisille käyttäjille on luotu omat profiilit, kuten heikkonäköisille, lastenrattaiden kanssa tai pyörätuolilla liikkuville, jotta palvelupisteiden mahdolliset haasteet voidaan esittää. Käyttäjäprofiilit nostavat palveluiden esteettömyystiedot ja ennakkotutustumisen täysin uudelle tasolle.

Palvelukartassa palvelupisteet ovat luokiteltu seuraavasti:

  • Asuminen ja ympäristö
  • Päivähoito ja koulutus
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Työ- ja yrityspalvelut
  • Vapaa-aika

Verkkopalvelun uudistamisella haluttiin saada käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä ja lisäksi voimaan astuneen saavutettavuuslain ehdot piti huomioida. Palvelukartta ei ole vielä saavutettava, mutta palvelun kehityksessä on huomioitu saavutettavuuden vaatimukset ja saavutettavuus on palvelukartan seuraava kehitysprojekti.

Palvelukartta perustuu Helsingin kaupungin tekemään avoimen lähdekoodin ratkaisuun, jonka kehityksessä Anders oli myös mukana. Räätälöimme palvelun vastaamaan Turun kaupungin tarpeita ja kehitimme koodia yleiskäyttöisempään suuntaan. Kaupungit hyödyntävät toistensa avoimen lähdekoodin ratkaisuja, mikä on järkevää, sillä haasteet kaupungeilla ovat usein samat.

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen on myös kustannustehokasta, mikä on positiivinen signaali myös kaupunkien veronmaksajille. Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa palvelukartasta on tarkoitus tehdä maailman saavutettavin palvelukartta.

Kaupunkien avoimen lähdekoodin ratkaisujen ympärille on kehittymässä yhteistyötä, mikä on huomattavasti helpompaa, kun toteuttava taho on hyvin perillä sekä tilaavan kaupungin tarpeista että alkuperäisen rakentamisen lähtökohdista ja ratkaisuista, kiteyttää hankejohtaja Päivi Saalasto Turun kaupungilta.

MITÄ TEHTIIN?

Palvelukartta perustuu Helsingin Palvelukartan avoimen lähdekoodin ratkaisuun, jonka räätälöimme Turun kaupungin tarpeisiin. Kehitimme koodia yleiskäyttöisempään suuntaan.Verkkopalvelun backend on kirjoitettu Python ja Django teknologioilla ja käyttöliittymässä käytettiin JavaScript ja CoffeeScript -ohjelmointikieliä, karttaominaisuutta rakennettiin PostGIS teknologian avulla.

Palvelukartta integroituu Turun kaupungin omien tietolähteiden kanssa. Palvelutiedot tulevat turku.fi:n palveluhakemistosta, reittitiedot tulevat Digitransit-rajapinnan kautta ja esteettömyystiedot suomi.fi -verkkopalvelusta, joka on Helsingin kaupungin rakentama esteettömyyssovellus.

Turun palvelukartan toteutus pääkaupunkiseudun ratkaisun pohjalta oli helpompaa, kun toteuttavalla taholla oli ymmärrys Helsingin kaupungin linjauksista sekä yhteydet avainhenkilöihin, kuvailee erityisasiantuntija Sanna Moisala Turun kaupungilta.