Visma Financial Solutions

SaaS-ohjelmisto laskutuksen automatisointiin

yli 5000

käyttäjää

PItkäaikainen

asiakas

DevOps

toimintamalli

SaaS

-palvelu

Vallankumouksellinen selainpohjainen SaaS-palvelu tähtää korvaamaan vanhanaikaiset laskutusjärjestelmät automatisoimalla laskutusrutiinit ja perinnän. DevOps käytännöt ovat tehostaneet Visma Financial Solutionsin toimintoja esimerkiksi testauksen osalta.
None
None
None
None

PPG Manager on vuodesta 2009 alkaen kehitetty täysin suomalainen laskutusohjelma, jonka avulla on mahdollista automatisoida yrityksen laskutus sekä perintä.

PPG Manager® laskutuspalvelu automatisoi yrityksen kaikki laskutusrutiinit, kuten laskujen lähetyksen, suoritusten valvonnan, huomautuskirjeet ja perinnän – kaiken ilman lisäkustannuksia. Myös verkkolaskut ja englanninkieliset laskut onnistuvat helposti. Näin voit laskutuksen sijasta keskittyä liiketoimintaasi. PPG Manager -ohjelmistolla on jo yli 5 000 käyttäjää.

PPG Manager toimii selainpohjaisena SaaS-palveluna. Ohjelmiston kehittynyt rajapinta mahdollistaa yhteistoiminnan esimerkiksi Postin, Matkahuollon, pankkien sekä sähköisen laskutuksen operaattorien kanssa.

Anders Innovations on meille tärkeä strateginen kumppani, jonka avulla olemme toimialamme edelläkävijöitä. Nyt ja jatkossa.

- Petrus Hoikkala, Toimitusjohtaja, Visma Financial Solutions Oy

Tehoa tuotantoon DevOps käytäntöjen avulla

Visma Financial Solutions kaipasi projektiinsa tuoreempaa lähestymistapaa testauksen ja tuotannon siirron osalta. Sovittujen projektien osalt autoimme Visma Financial Solutions:a kirjoittamalla selkeät konttikuvaukset, jotka sopivat sekä kehittäjien paikalliseen käyttöön, että suoraan testi- ja tuotantoympäristöihin.

Projekteissa otettiin käyttöön myös CI/CD automaatio, johon Anders on toteuttanut Open source komponentin. Samalla Anders rakensi Visma Financial Solutions:lle Kubernetes klusterin, johon saadaan automaattisesti tuotettua CI/CD:stä testiympäristöt katselmointia varten.

Miten liiketoiminta on kehittynyt DevOpsin myötä?

Visma Financial Solutions pystyi nopeuttamaan ja yhtenäistämään huomattavasti projektin puitteissa tapahtuvaa testausta. Heille räätälöityjen koulutusten myötä heillä on myös oma paikallinen tuntemus DevOpsista ja siihen liittyvien työkalujen käytöstä kasvoi merkittävästi.

Olemme tehneet Andersin kanssa yhteistyötä jo pitkään ja olemme olleet todella tyytyväisiä. Yhteistyö on ollut alusta saakka avointa ja osaamisen taso Andersin asiantuntijoilla on korkea. Hyödyntämällä Andersin tuottamia DevOps työkaluja, automaatioita ja oppeja, saamme tehostettua omia toimintojamme.

Saku Vina, IT Director, Visma Financial Solutions Oy

 

Tutustu Visma Financial Solutions Oy:n ja PPG Manageriin.