Helsingin kaupunki

Avoimen lähdekoodin konsultointipalvelut

Modernit

verkkopalvelut

Parhaat

ohjelmistoarkkitehdit

Avoin

lähdekoodi

Python &

Django

Anders toimii konsulttina ja yhteistyökumppanina Helsingin kaupungin avoimen lähdekoodin ketterän ohjelmistokehityksen palveluiden kehitystyössä.
None
None
None
None

Helsingin kaupunki tarjoaa asukkailleen laajasti erilaisia palveluita sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuljetuspalveluiden, koulutus- ja päivähoitopalveluiden, kulttuuripalveluiden, asumisen palveluiden sekä lukuisten muiden palvelumuotojen saralla. Kaupunki panostaa innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka paitsi helpottavat kaupunkilaisten arkea, myös tukevat kestävän kehityksen tavoitteita.  

Helsingin kaupunki toimii kuntasektorilla ohjelmistokehityksen edelläkävijänä. Sekä omat ohjelmistokehittäjät että alihankkijat rakentavat kaupungille moderneja verkkopalveluita avointen ohjelmointirajapintojen, API:en, avulla keskittyen avoimen lähdekoodin teknologian käyttöön ja julkaisuun.  

Anders on auttanut Helsingin kaupunkia tavoitteessaan saada kaupungin verkkopalvelut kaikille tavoitettavaksi ja avoimeksi uudelleenhyödyntämistä varten. Olemme voineetkin monistaa useita Helsingin kaupungin toteutuksia kustannustehokkaasti muiden kaupunkien käyttöön, esimerkiksi Parkkihubin, Palvelukartan ja Varaamon.  

Muutamia projektinostoja vuosien varrelta:

Parkkihubi -pysäköinti tietovarasto 

Anders on kehittänyt pysäköintimaksujen hallinnointiin Parkkihubi-tietovaraston avoimen rajapinnan, joka tuo Helsingin pysäköintidatan anonymisoituna kaikkien käyttöön. Kun jo kolme neljästä pysäköinnistä maksetaan kännykällä, voidaan pysäköinnin mobiilisovellusten datan avulla kertoa vapaista parkkipaikoista esimerkiksi auton tai puhelimen karttasovelluksessa.  

Varaamo -varauspalvelu 

Varaamo on Helsingin kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu, jonka kautta kaupunkilainen voi varata kaupungin julkisia tiloja sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Palvelun tavoitteena on julkisten tilojen käytön tehostaminen, saavutettavuuden parantaminen ja tilojen käyttöön liittyvien kustannusten alentaminen kaupungin tilavarauskäytäntöjä yhtenäistämällä. 

Liikenteenohjauslaitteiden tiedonhallintajärjestelmän digitalisointi

Anders toteutti Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialalle (KYMP) täysmääräisen liikenteenohjauslaitteiden hallintajärjestelmän digiloikan tuomalla kaikki liikenteenohjauslaitteiden tiedot samaan järjestelmään ja rajapintaan. Liikenteenohjauslaitteiden suunnitelma- sekä toteumatiedot voidaan järjestelmän avulla yksiselitteisesti eriyttää ja linkittää toisiinsa, jolloin laitteiden elinkaaren hallinta tehostuu ja helpottuu merkittävästi.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Andersin kanssa. Kehittäjät olivat innostuneita, tehokkaita ja ymmärsivät nopeasti tavoitteemme ja tarpeemme. Projektissa saavutettiin nopeasti tuloksia ja yhteistyö sujui erittäin hienosti. Voin ehdottomasti suositella yhteistyötä Andersin kanssa digiprojekteissa.

Fanny Mailammi, kehityspäällikkö, Rakennukset ja yleiset alueet, Helsingin kaupunki

Lue lisää:

Parkkihubi - tietovaraston avoin rajapinta helpottamaan Helsingin pysäköintitilannetta

Pääkaupunkiseudun palvelukartta - Kaupunkien yhteistyöllä parempia palveluita