Helsingin kaupunki

Avoimen lähdekoodin konsultointipalvelut

Modernit

verkkopalvelut

Parhaat

ohjelmistoarkkitehdit

Avoin

lähdekoodi

Parhaat Python

-ohjelmistokehittäjät

Anders toimii konsulttina ja yhteistyökumppanina Helsingin kaupungin avoimen lähdekoodin ketterän ohjelmistokehityksen palveluiden kehitystyössä.
None
None
None
None

Helsingin kaupunki tarjoaa asukkailleen laajasti erilaisia palveluita sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuljetuspalveluiden, koulutus- ja päivähoitopalveluiden, kulttuuripalveluiden, asumisen palveluiden sekä lukuisten muiden palvelumuotojen saralla. Kaupunki panostaa innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka paitsi helpottavat kaupunkilaisten arkea, myös tukevat kestävän kehityksen tavoitteita.  

Helsingin kaupunki toimii kuntasektorilla ohjelmistokehityksen edelläkävijänä. Sekä omat ohjelmistokehittäjät että alihankkijat rakentavat kaupungille moderneja verkkopalveluita avointen ohjelmointirajapintojen, API:en, avulla keskittyen avoimen lähdekoodin teknologian käyttöön ja julkaisuun.  

Avoimen lähdekoodin rajapinnat ovat avoimia kenelle tahansa käyttöön otettavaksi omien palveluiden ja järjestelmien rakentamiseen. Olemme voineetkin monistaa useita Helsingin kaupungin toteutuksia kustannustehokkaasti muiden kaupunkien käyttöön, esimerkiksi ParkkiHubin, Palvelukartan ja Varaamon.  

Anders on auttanut Helsingin kaupunkia tavoitteessaan saada kaupungin verkkopalvelut kaikille tavoitettavaksi ja avoimeksi uudelleenhyödyntämistä varten. Olemme olleet pääkumppaneita kehittämässä mm. Parkkihubia ja Varaamoa.  

ParkkiHubi -pysäköinti tietovarasto 

Anders on kehittänyt pysäköintimaksujen hallinnointiin Parkkihubi-tietovaraston avoimen rajapinnan, joka tuo Helsingin pysäköintidatan anonymisoituna kaikkien käyttöön. Kun jo kolme neljästä pysäköinnistä maksetaan kännykällä, voidaan pysäköinnin mobiilisovellusten datan avulla kertoa vapaista parkkipaikoista esimerkiksi auton tai puhelimen karttasovelluksessa.  

Varaamo -varauspalvelu 

Varaamo on Helsingin kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu, jonka kautta kaupunkilainen voi varata kaupungin julkisia tiloja sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Palvelun tavoitteena on julkisten tilojen käytön tehostaminen, saavutettavuuden parantaminen ja tilojen käyttöön liittyvien kustannusten alentaminen kaupungin tilavarauskäytäntöjä yhtenäistämällä. 

Lue lisää:

Parkkihubi - tietovaraston avoin rajapinta helpottamaan Helsingin pysäköintitilannetta

Kaupunkien yhteistyöllä parempia palveluita - Case pääkaupunkiseudun palvelukartta